Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski, Z miasta|

Od poniedziałku mieszkańcy Jaworzna mogą wybierać zadania do realizacji przez gminę
w 2024 r. Te dotyczą pomysłów zgłoszonych w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego przez samych jaworznian. W tym roku pozytywną weryfikację przeszło 31 projektów. Ważne jest, aby przed oddaniem głosu dowiedzieć się jak zrobić to poprawnie oraz zweryfikować zakres projektów, na który oddajemy głos. Nie kierujmy się tylko nazwą zadania czy opinią innych.

Co należy wiedzieć:

1. Samodzielnie wybieraj zadania do realizacji. Maksymalnie dwa z listy. Jeśli otrzymałeś kartę
z zaznaczonymi zadaniami, sprawdź co to za zadania i jaki mają zakres realizacji, czy są zgodne
z Twoimi preferencjami. Jeśli nie, nie wypełniaj i nie podpisuj karty.

2. Jeśli ktoś zachęca Cię do oddania głosu na konkretne zadanie, zapytaj o szczegóły. Wybieraj zadania odpowiadające na potrzeby całej społeczności.

3. Uwaga! Nazwa zadania jest nadawana przez wnioskodawców. Nie zawsze oddaje charakter zadań. Warto zapoznać się ze szczegółowym zakresem proponowanych w ramach zadań – prac. Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM: tel. (32) 61 81 582 lub sprawdź poniżej kartę oceny merytorycznej i wniosek.

4. Wnioskodawcy mogą promować swoje projekty. Zawsze WERYFIKUJ przekazywane, drukowane, a także publikowane w mediach informacje nt. projektów, by późniejsza ich realizacja, szczególnie skala zadań nie była dla Ciebie zaskoczeniem.

5. Głosujemy do 21 sierpnia (poniedziałek): elektronicznie do 24:00 – glosowanie.jbo.jaworzno.pl , kartę papierową można wrzucić do urn w punktach konsultacyjnych w godz. pracy placówek (uwaga: urna w UM będzie dostępna do 24:00).

6. Wzór karty można pobrać w punktach konsultacyjnych, w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie lub wydrukować z www.jbo.jaworzno.pl

7. Głosujemy osobiście! Dane na wniosku muszą być poprawne – ich prawdziwość jest weryfikowana na etapie liczenia głosów. Nieprawidłowe dane dyskwalifikują Twój głos.

8. Karta papierowa jest wzorem przygotowanym przez Urząd Miejski i nie może być edytowana.

9. Zadania z największą liczbą głosów będą realizowane w 2024 roku i w całości finansowane ze środków publicznych.

Ważne!

Każda osoba zamieszkująca na terenie miasta Jaworzna, może zagłosować 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy zadań poddanych pod głosowanie.

Pamiętaj!
Głos oddany w formie elektronicznej, powoduje, że nie możesz już zagłosować tradycyjnie (papierowo)!!!
I odwrotnie: jeśli oddałeś głos na karcie papierowej, nie możesz głosować elektronicznie. W takich przypadkach oba głosowania będą uznane za nieważne.


Wykaz zadań poddanych pod głosowanie:

  1. Baran Mariusz: Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie parku przy ul. Jaszuńskiego w Długoszynie. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

Wniosek Baran Mariusz /7,61 MB, plik pdf/Pobierz

2. Biskup Leopold: „Zielona Pieskostrada” przy ul. Kościuszki w Szczakowej. Szacunkowe koszty zadania: 100 000,00 zł

Wniosek Biskup Leopold /4,63 MB, plik pdf/Pobierz

3. Chechelski Andrzej: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybuną przy LKS Zgoda Byczyna. Szacunkowe koszty zadania: 400 000,00 zł

Wniosek Chechelski Andrzej /3,33 MB, plik pdf/Pobierz

4. Chrobak Justyna: Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

Wniosek Chrobak Justyna /4,38 MB, plik pdf/Pobierz

5. Ciołczyk Janusz: Modernizacja infrastruktury zaplecza zawodniczego przy stadionie LKS „Ciężkowianka”. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

Wniosek Ciołczyk Janusz /30,9 MB, plik pdf/Pobierz

6. Dąbrowski Jarosław: „Bezpieczna woda” – nowoczesny pojazd specjalny dla OSP Długoszyn do przewozu łodzi ratowniczych. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

Wniosek Dąbrowski Jarosław /2,65 MB, plik pdf/ Pobierz

7. Dębecka Helena: „Czytam zawsze i wszędzie!” – zakup książek oraz dostępu do bazy e-booków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

Wniosek Dębecka Helena /2,99 MB, plik pdf/Pobierz

8. Domagalski Dawid: Nowe miejsca postojowe wokół Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Szacunkowe koszty zadania: 700 000,00 zł

Wniosek Domagalski Dawid /4,61 MB, plik pdf/Pobierz

9. Dyląg Renata: Doposażenie placu zabaw przy ul. Pawiej na Warpiu. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

Wniosek Dyląg Renata /5,37 MB, plik pdf/Pobierz

10. Fidytek Tomasz: Park na Starej Hucie – zielona i bezpieczna droga do szkoły i kościoła. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

Wniosek Fidytek Tomasz /7,60 MB, plik pdf/Pobierz

11. Filipowicz Jakub: Plac zabaw „Dwudziestki” od nowa – modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP 20 w Byczynie. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

Wniosek Filipowicz Jakub /3,28 MB, plik pdf/ Pobierz

12. Gręźlikowska Marzena: Kapliczka Gietrzwałdzka w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej – poniżej Sądu Rejonowego. Szacunkowe koszty zadania: 100 000,00 zł

Wniosek Gręźlikowska Marzena /7,75 MB, plik pdf/Pobierz

13. Guja Dorota: Remont i rozbudowa nawierzchni placu przy OSP Dąbrowa Narodowa. Szacunkowe koszty zadania: 700 000,00 zł

Wniosek Guja Dorota /3,74 MB, plik pdf/Pobierz

14. Guja Krzysztof: Doposażenie Jaworznickiej Sekcji Ratownictwa Wodnego przy OSP Długoszyn w sprzęt specjalistyczny. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

Wniosek Guja Krzysztof /3,13 MB, plik pdf/Pobierz

15. Kamińska Natalia: Naukowy plac zabaw ze ścieżką sensoryczną – zagospodarowanie ogrodu przy SP 11 w Pieczyskach. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

Wniosek Kamińska Natalia /6,64 MB, plik pdf/Pobierz

16. Kapel Elżbieta: „Muzyka łączy” – nowe instrumenty dla Państwowej Szkoły Muzycznej. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

Wniosek Kapel Elżbieta /2,87 MB, plik pdf/Pobierz

17. Komańska Monika: Zagospodarowanie otoczenia ZSz-P 3 w Szczakowej – modernizacja i rozbudowa stref przedszkolaka i rekreacyjnej. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

Wniosek Komańska Monika /3,67 MB, plik pdf/Pobierz

18. Łach Kamil: Nowe samoobsługowe punkty naprawy rowerów na terenie Jaworzna. Szacunkowe koszty zadania: 93 100,00 zł

Wniosek Łach Kamil /22,1 MB, plik pdf/Pobierz

19. Palka Bernadeta: Bezpieczne dzielnice: Jeziorki, Wilkoszyn – poprawa infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszych. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

Wniosek Palka Bernadeta /3,43 MB, plik pdf/Pobierz

20. Pieczara Mirosław: Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna. Szacunkowe koszty zadania: 1 400 000,00 zł

Wniosek Pieczara Mirosław /15,5 MB, plik pdf/Pobierz

21. Polańska Marta: Plac zabaw przy ul. Nowej – za centrum handlowym „Tadeusz”.
Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

Wniosek Polańska Marta /5,26 MB, plik pdf/Pobierz

22. Proksa Łukasz: Boisko wielofunkcyjne przy SP 6 na Podwalu. Szacunkowe koszty zadania: 450 000,00 zł

Wniosek Proksa Łukasz /4,41 MB, plik pdf/Pobierz

23. Sędor Tomasz: „Bezpieczna droga do przychodni, do pracy, do szkoły” – nowe oświetlenie na terenie osiedli Tadeusza Kościuszki i Górniczego. Szacunkowe koszty zadania: 380 000,00 zł

Wniosek Sędor Tomasz /5,29 MB, plik pdf/Pobierz

24. Siedlecka Paulina: Budowa placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 1 na Osiedlu Stałym. Szacunkowe koszty zadania: 100 000,00 zł

Wniosek Siedlecka Paulina /4,58 MB, plik pdf/Pobierz

25. Stanek Maciej: „Dostępne Podłęże razem w zabawie” – utworzenie miejsca rekreacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

Wniosek Stanek Maciej /6,88 MB, plik pdf/Pobierz

26. Synowiec Mikołaj: „Zielone Jaworzno” – modernizacja Parku Lotników. Szacunkowe koszty zadania: 1 400 000,00 zł

Wniosek Synowiec Mikołaj /14,7 MB, plik pdf/Pobierz

27. Szwed Grzegorz: „Jaworznickie boisko do streetballu” przy SP 3 w Niedzieliskach. Szacunkowe koszty zadania: 300 000,00 zł

Wniosek Szwed Grzegorz /4,67 MB, plik pdf/Pobierz

28. Tomczyk Przemysław: Doposażenie centrum dydaktyczno-szkoleniowego przy OSP Dąbrowa Narodowa. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

Wniosek Tomczyk Przemysław /4,13 MB, plik pdf/Pobierz

29. Warchala Adam: Budowa wielofunkcyjnego toru przeszkód w Parku Angielskim. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

Wniosek Warchala Adam /3,10 MB, plik pdf/Pobierz

30. Wirski Przemysław: Doposażenie placu Street Workaut 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach. Szacunkowe koszty zadania: 80 000,00 zł

Wniosek Wirski Przemyslaw /2,93 MB, plik pdf/Pobierz

31. Woźniak Angelika: „Bezpieczne osiedla” – wykonanie oświetlenia na terenie osiedli Jeleń Dąb i Podłęże. Szacunkowe koszty zadania: 200 000,00 zł

Wniosek Woźniak Angelika /20,4 MB, plik pdf/Pobierz

Comments are closed.