Aktualności, Z miasta|

Wykonawca przebudowy ul. Katowickiej – firma Eurovia Polska SA informuje, że w poniedziałek, 29 maja 2023r. zostanie wprowadzona zmiana tymczasowej organizacji ruchu na dwóch odcinkach, od skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Dąbrowską do stacji Amic oraz na odcinku od skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Szczotki do skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Starowiejską. Ruch drogowy na ww. odcinkach zostanie zapewniony dla konieczności utrzymania komunikacji miejskiej oraz dojazdu do posesji w tym firm zlokalizowanych na zamkniętym odcinku.

Ruch pojazdów będzie sterowany za pomocą tymczasowej sygnalizacji wahadłowej. Istniejące przystanki autobusowe zostaną przeniesione poza zakres prowadzenia prac w kierunku Sosnowca. Wykonawca zabuduje tymczasowe perony przystankowe w nowo wskazanych miejscach. Utrudnienia spowodowane są trwającymi pracami budowlano – drogowymi dla zadania pn. „Poprawa Infrastruktury drogowej i gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Jaworzna – ul. Katowicka”.

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu to IV etap tej inwestycji, w ramach którego zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z pasa drogowego całej ul. Katowickiej. Wody te odprowadzone zostaną poprzez odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Górników z Danuty i drogi gruntowej przy cmentarzu na Łubowcu do nowo projektowanego zbiornika. Funkcją zbiornika infiltracyjno-odparowującego będzie retencjonowanie wód opadowych z jednoczesnym rozsączaniem ich do gruntu. Oczyszczeniu wód opadowych zgromadzonych w zbiorniku posłuży z kolei budowa separatorów oraz nasadzenie w nim roślinności hydrofitowej.

Wykonanie tych robót to kolejny etap przebudowy ul. Katowickiej, który potrwa do końca listopada 2023 roku.

Comments are closed.