Aktualności, Bezpieczeństwo, Z miasta|

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka 2023, podczas których uhonorowano strażaków za ich poświęcenie i służbę. W wydarzeniu udział wzięli Prezydent Miasta Paweł Silbert wraz z Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Rafał Świerczek oraz Komendant Miejski PSP st. bryg. Patrycjusz Fudała.

Dowództwo ceremonii należało do starszego kapitana Radosława Pakuły, a w uroczystości udział wzięli: Poczet Flagowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie, pracownicy cywilni oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Jaworzna oraz zaproszeni na uroczystość goście.

Odznaczenia i awanse służbowe

Za wzorową postawę w służbie oraz szczególne zasługi w niesieniu pomocy mieszkańcom miasta Jaworzna, Prezydent Miasta Paweł Silbert wyróżnił funkcjonariuszy PSP i druhów OSP z Jaworzna.

Wyróżnienia otrzymali:

  • asp. Maciej Madaj – PSP Jaworzno,
  • asp. Piotr Mróz – PSP Jaworzno,
  • asp. Jakub Szuster – PSP Jaworzno,
  • mł. ogn. Michał Orzechowski – PSP Jaworzno,
  • asp. Łukasz Dąbrowski – OSP Długoszyn,
  • druhna Anna Tarasek – OSP Ciężkowice,
  • druh Bartosz Szlęk – OSP Byczyna,
  • druh Sebastian Ciupek – OSP Dąbrowa Narodowa,
  • druh Witold Stańkowski – OSP Jeleń,
  • druh Michał Nelec – OSP Osiedle Stałe.

Podczas uroczystości na ręce prezesa OSP Ciężkowice Roberta Taraska wręczono decyzję komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki OSP Ciężkowice w Jaworznie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. OSP Ciężkowice posiada wieloletnią tradycję, jednostka liczy 40 druhów oraz 23 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W czasie wydarzenia nastąpiło również nadanie odznaczeń i awansów służbowych.

Odznaczanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy:
Medal srebrny za długoletnią służbę otrzymali asp. Marcin Madej i asp. Michał Wierzbik.
Medal brązowy za długoletnią służbę otrzymał mł. asp. Maciej Pęcak.
*Medale zostały wręczone na Wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka.

Odznaki nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:
Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali: mł. bryg. Grzegorz Nowak oraz st. kpt. Radosław Pakuła.

Odznakę Świętego Floriana „za zasługi dla społeczności lokalnej” otrzymał druh Jarosław Nelec.

Odznaki nadane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:

Złotym znakiem związku OSP RP wyróżniono Druha Jarosława Dąbrowskiego.

Awanse służbowe dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie:
Wyższe stopnie oficerskie dla st. kpt. Radosława Pakuły i kpt. Piotra Woźnickiego zostały wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka 19 maja 2023.
Stopień starszego kapitana otrzymali: kpt. Przemysław Michałek i kpt. Sylwester Spyrka.
Stopień aspiranta otrzymuje: mł. asp. Andrzej Nieużyła.
Stopień Starszego Ogniomistrza otrzymał ogn. Mateusz Gacek.
Stopień Ogniomistrza otrzymali: mł. ogn. Krzysztof Bartyzel, mł. ogn. Piotr Chechelski, mł. ogn. Bartosz Kustra.
Stopień Młodszego Ogniomistrza otrzymali st. sekc. Grzegorz Buliński, st.sekc. Bartosz Długajczyk, st. sekc. Piotr Fudała, st. sekc. Piotr Wilczek.
Stopień Starszego Sekcyjnego otrzymują: sekc. Kamil Sarna, sekc. Filip Sibielak.
Stopień Sekcyjnego otrzymują: st. str. Jarosław Bil, st. str. Filip Imielski, st. str. Jarosław Podgórski.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił Dyplomem Komendanta Głównego funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie młodszego brygadiera Marcina Ziemiańskiego. * Dyplom został wręczony podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

Comments are closed.