Aktualności, Bez kategorii, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

W poniedziałek, 8 maja 2023 r. rusza nabór wniosków do 11. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 3,58 mln zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje do 29 maja.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić wniosek. Następnie wydrukowany i podpisany formularz wraz z listą poparcia (min. 30 osób), złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworznie:

  • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w urnie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33,
  • drogą pocztową na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
  • mailowo na adres: jbo@um.jaworzno.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

Na co warto zwrócić uwagę przy zgłaszaniu zadania

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Zgłaszane inicjatywy muszą mieć charakter ogólnomiejski oraz przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną.

Jedna osoba może zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz.

W przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, pamiętaj, że zadania te mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych. Jeśli teren ma zarządcę, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zapewnieniu nieograniczonego dostępu do terenu.

Zanim złożysz wniosek sprawdź jego poprawność! Wykaz ważnych telefonów znajdziesz w ulotce.

Natomiast 18 maja br. (czwartek) w godz. od 10.00 do 17.00 zapraszamy na „Maraton pisania wniosków”, podczas którego będzie można posłuchać pomysłów innych mieszkańców. Podczas maratonu doradzimy również jak wypełnić wniosek.

Najważniejsze wydarzenia JBO 2024

Ogłoszenie konsultacji społecznych, Akcja informacyjno-edukacyjna
kwiecień – maj 2023

Nabór propozycji zadań
8 – 29 maja 2023

Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców
czerwiec – lipiec 2023

Wybór zadań – głosowanie
31 lipca 2023 – 21 sierpnia 2023

Ogłoszenie wyników
wrzesień – październik 2023

Comments are closed.