Aktualności, Z miasta|

Do końca 2023 roku w Szczakowej powstanie trzeci w Jaworznie Klub Senior +. To kolejne miejsce na mapie miasta, w którym jaworzniccy seniorzy będą mogli aktywnie spędzić wolny czas. W budżecie miasta zabezpieczono łącznie ok. 670 tys. zł na to zadanie, 178 tys. zł pozyskano z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Nowy klub powstanie w Szczakowej przy ul. Wąskiej 2, w samym centrum dzielnicy. Zadanie będzie realizowane w ramach działań rewitalizacyjnych tej części miasta.

Kluby „Senior+” to ośrodki, które zajmują się rozwojem życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego oraz rekreacyjnego osób starszych. Nowy obiekt zostanie utworzony w dzielnicy Szczakowa, w lokalu o powierzchni użytkowej ok. 130 m2 znajdującym się na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wąskiej 2.

Miejsce pod względem dostępności będzie pozbawione barier architektonicznych i w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdować się w nim będzie, m.in. : pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, sala spotkań z aneksem kuchennym, pomieszczenie klubowe ze stanowiskami komputerowymi oraz toalety.

W ramach zadania planowane są: prace budowlane (przygotowawcze, rozbiórkowe, montażowe), wymiana instalacji (elektryczna, teletechniczna, wod-kan, CO, wentylacja, klimatyzacja). Zakupione i dostarczone zostanie również wyposażenie. Po otrzymaniu środków dotacyjnych, uruchomiona zostanie procedura przetargowa, w zależności od rozstrzygnięć i zainteresowania wykonawców, planowana realizacja całego zadania ma zakończyć się w 2023 r.

***

Dotychczasowe kluby stanowią fundament działań senioralnych prowadzonych w mieście, a ich aktywność i zaangażowanie w działanie wielu grup społecznych jest nieoceniona. W Jaworznie działają dwa kluby dla osób, które skończyły 60 lat – dotowane ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klub Senior + przy ul. Matejki od 2018 roku oraz Klub Senior + w Pawilonie Słoneczna od 2020 roku. Na budowę i utrzymanie działalności obu tych miejsc Gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Comments are closed.