Aktualności|

image_print

Od 21 kwietnia do 23 maja 2023 r. mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzupełniającego tereny mieszkaniowe w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie do publicznego wglądu dotyczy obszarów 1-10 oraz 13-43, wyłożony projekt nie obejmuje obszarów o numerach 11, 12, 44, 45 i 46.

Z projektem i prognozą można zapoznać się w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie oraz na stronie internetowej https://bip.jaworzno.pl/m,19939,projekt-wylozony.html

Dyskusja publiczna odbędzie się 11 maja 2023 r. o godz. 15.00 (czwartek) na sali obrad w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, do 6 czerwca 2023 r. może wnieść uwagi – wzór uwagi https://bip.jaworzno.pl/m,19940,uwagi-w-trybie-wylozenia.html

Numery działek lub ich części w granicach obszarów 1-10 oraz 13-43 podlegających wyłożeniu znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym w zakładce https://bip.jaworzno.pl/m,19938,ogloszenie-o-wylozeniu.html

Znajdą tam Państwo również mapę poglądową  z lokalizacją wszystkich obszarów podlegających wyłożeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu planu: tel. 32 61 81 621 lub 32 61 81 641 w godzinach pracy urzędu lub przez e-mail: pp@um.jaworzno.pl

Comments are closed.