Aktualności, Edukacja, Z miasta|

W Szkole Podstawowej nr 20 w Byczynie otwarto kolejną w mieście „Zieloną Pracownię”. To już piąta tego typu pracownia w mieście. Jaworznicka szkoła została wybrana jako jedna z 55 szkół, które dostało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na stworzenie nowoczesnego miejsca do nauki dla uczniów.

Dzisiaj, 21 kwietnia 2023 r., nową salę do nauki, wraz z uczniami otworzyli, m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk, Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami Tomasz Jewuła, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek, Radna Rady Miejskiej Anna Lichota oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 wraz z dyrekcją.

Grupa osób pozujących do zdjęcia.
Kolejna zielona pracownia w jaworznickiej szkole

W 2022 roku Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie wzięła udział w konkursie pod nazwą „Zielona Pracownia 2022”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 48 tys. zł. W ramach tego zadania została utworzona szkolna Ekopracownia – KRAINA MŁODEGO EKO ODKRYWCY.

Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audio-video. Miejsce wyposażono w nowoczesne meble i przeprowadzono prace remontowe.

To już piąta tego tupu pracownia w mieście. Pozostałe znajdują się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Szkole Podstawowej nr 7, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego.

Zielona Pracownia 2022

Kolejna zielona pracownia w jaworznickiej szkole

– Ten konkurs organizujemy po to, aby wzrastała świadomość ekologiczna, bo edukacja od najmłodszych lat jest bardzo istotna. Im więcej postaw ekologicznych nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli w późniejszych latach. To jest cel, który chcemy osiągnąć realizując program Zielonych Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2022” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych.

Comments are closed.