Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały o rodzajach świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem
prowadzącym, korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Comments are closed.