Aktualności|

Trwa wyłożenie projektu mpzp „Pastwiska”, obejmujący obszar ok. 6 ha w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej i Jana Pawła II. Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się do 31 marca 2023 r.

Projekt planu i prognoza wyłożone są do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu, w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w sali obrad, o godz. 16:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 21 kwietnia 2023 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt oraz wzór uwagi można znaleźć również na stronie internetowej BIP w zakładce Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp „Pastwiska” w Jaworznie/ Projekt wyłożony (www.bip.jaworzno.pl).

Mapa z zaznaczoną granicą planu zagospodarowania przestrzennego

Comments are closed.