Aktualności, Z miasta|

W Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie odbyła się roczna odprawa z przedstawicielami władz miasta, komendantami miejskich służb oraz prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych z Jaworzna. Podczas wydarzenia Komendant Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie st. bryg. Patrycjusz Fudała podsumował pracę jaworznickiej jednostki w 2022 roku oraz podziękował Prezydentowi Miasta Jaworzna Pawłowi Silbertowi oraz jego zastępcy Łukaszowi Kolarczykowi za wsparcie organizacyjne i finansowe, jakiego gmina udziela jaworznickim strażakom zawodowym i ochotnikom.

Grupa ludzi pozujących do zdjęcia

Jaworznickim strażakom za pracę na rzecz jednostki podziękował również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Synowiec, który podkreślił jak ważna jest praca strażaków PSP oraz druhów ochotników, ich współpraca i zaangażowanie w działanie na rzecz lokalnej społeczności.

Jak podkreślił Komendant Patrycjusz Fudała, jaworzniccy strażacy to w większości młody, zaangażowany zespół. Wraz ze wsparciem dłuższych stażem kolegów, stanowią doskonały i skuteczny zespół, który ratuje życie i mienie mieszkańców Jaworzna.

W ubiegłym roku strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie wzięli udział w 1139 interwencjach – 239 pożarach, 817 zdarzeniach związanych z miejscowymi zagrożeniami. Zostali również wezwani do 83 fałszywych alarmów. Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w marcu 2022 r. – sytuacja ta związana była z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się w naszym kraju wskutek działań wojennych oraz coroczną plagą wypalania traw.

Jaworznicka Państwowa Straż Pożarna ściśle współpracuje z sześcioma Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w mieście. Jednostki OSP znajdują się w: Osiedlu Stałym, Ciężkowicach, Długoszynie, Jeleniu, Byczynie i Dąbrowie Narodowej. W 2022 r. strażacy ochotnicy wzięli udział w 323 interwencjach.

Rok 2022 r., był też dla jaworznickiej jednostki pełen inwestycji. Zamontowano i uruchomiono odciąg spalin dla pojazdów w pomieszczeniach ratowniczo – gaśniczych, zakupiono lekki samochód operacyjny i wyposażenie szatni dla strażaków. Ponadto wyposażono pomieszczenia codziennego użytku dla strażaków.

Powyższe remonty możliwe były dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Jaworzna, który w 2022 r. przeznaczył na ten cel 305 tys. zł, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego – 150 tys. zł, Wojewody Śląskiego – 40 tys. zł oraz inwestorów prywatnych, który wspierały PSP w drobniejszych inwestycjach.

Działalność społeczna

Państwowa Straż Pożarna uczestniczy w wielu organizowanych przez Gminę i miejskie instytucje, akcjach społecznych. W 2022 roku strażacy edukowali mieszkańców w ramach w akcjach: „Bezpieczne wakacje”, „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”, „Stop pożarom traw” i „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Co roku strażacy zawodowi i ochotnicy wspierają miejską akcję w ramach programu Tarcza – „Akademia Bezpieczeństwa”. Łącznie z prelekcji i wspólnych działań skorzystało 1,5 tys. dzieci i blisko 500 dorosłych mieszkańców miasta.

Comments are closed.