Aktualności, Z miasta|

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie przypomina o konieczności realizacji obowiązków nałożonych na przewoźników drogowych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201), przekazania w terminie do 31 marca:

1) oświadczenia o liczbie zatrudnionych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

2) informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Ręce na kierownicy

Oświadczenie wraz z informacją:

  • należy złożyć w Referacie Działalności Gospodarczej, Plac Górników 5 – Budynek D, 43-600 Jaworzno – pok. 15, w godzinach pracy Urzędu;
  • można również przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego).

Dla ułatwienia realizacji powyższego obowiązku przygotowano wzór oświadczenia, który znajduje się poniżej: https://www.bip.jaworzno.pl/api/files/93751

Comments are closed.