Aktualności, Z miasta|

W piątek, 3 marca 2023 r. otwarto oferty przetargowe na dostarczenie i obsługę systemu roweru miejskiego w mieście. Ofertę złożyła tylko jedna firma – BikeU Sp. z o.o. z Warszawy, która za wprowadzenie usługi zaproponowała kwotę 3 972 123,87 złotych. Obecnie sprawdzana jest dokumentacja, warunki formalne i finansowe oferty. Gmina Miasta Jaworzna w warunkach zamówienia określiła, że do Jaworzna miałoby trafić 200 rowerów elektrycznych: 50 rowerów do wypożyczenia krótkookresowego oraz 150 rowerów elektrycznych do wypożyczenia długoterminowego wraz z infrastrukturą 20 stacji bazowych, które znajdą się na terenie całego miasta.

Rower elektryczny stojący na niebieskim tle

Z miejskiego roweru elektrycznego będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy, również osoby niepełnoletnie, które spełnią warunki przygotowanego przez miasto i zleceniobiorcę regulaminu. Wszyscy chętni będą mieli dostęp do całodobowej możliwości skorzystanie z usługi według obowiązującego cennika. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty zgodnie z planem, pierwsze rowery mogłyby trafić do Jaworzna na początku drugiego kwartału roku. Należy jednak pamiętać, że termin ten może ulec zmianie z powodów niezależnych od miasta.

Rower elektryczny, który ma zostać dostarczony do Jaworzna powinien być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48V o znamionowej mocy ciągłej 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania, kompleksowej obsługi (administrację) i aktualizacji oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania całego systemu na czas realizacji umowy do 15 grudnia 2025 r.

To nie pierwsza próba wyłonienia wykonawcy

To już drugi przetarg ogłoszony na dostawę, instalację, uruchomienie oraz utrzymanie kompleksowego systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Zadanie 5 pn. „Jaworznicki Rower Miejski”. Pierwszy przetarg na przełomie 2018/2019 roku, choć pozytywnie rozstrzygnięty, nie został zrealizowany z powodu wycofania się wykonawcy z zamówienia. Następnie czas pandemii koronawirusa COVID – 19 i wybuch wojny na Ukrainie, utrudniły przeprowadzenie procedury przetargowej.

Szczegóły postępowania dostępne są na https://platformazakupowa.pl/transakcja/712052

Comments are closed.