Aktualności, Organizacje pozarządowe, Z miasta|

Wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas spotkania nowa Rada wybrała zarząd. Przewodniczącym został Łukasz Nowak, jego zastępcą Czesław Brandys, a sekretarzem Marta Wrońska.

Przypomnijmy, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie jest organem konsultacyjno – opiniodawczy Prezydenta Miasta Jaworzna w zakresie współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi. Kadencja rady trwa trzy lata.

W grudniu 2022 roku do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrano:

Dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Jaworznie:

  1. Ewa Zuber
  2. Anna Lichota

Dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Jaworzna:

  1. Krystyna Bojęś – Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej
  2. Katarzyna Florek – Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

  1. Łukasz Nowak – Ludowy Klub Sportowy „Zgoda Byczyna”
  2. Marta Wrońska – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
  3. Łukasz Michael – Stowarzyszenie „Nasza Przystań”
  4. Monika Włodarczyk-Raczek – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie
  5. Czesław Brandys – Klub Inteligencji Katolickiej

***

Przypomnijmy, prace nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęły się na początku 2014 r., kiedy to wystartował cykl spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których wypracowywano wspólnie zapisy projektu uchwały w tej sprawie. Po okresie negocjacji i przygotowań, ostatecznie dokument dotyczący powołania nowego organu został przyjęty przez Radę Miejską 28 maja 2015 r., a we wrześniu 2015 r. ogłoszony został nabór na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 28 stycznia 2016 r.

Do zadań Rady należy w szczególności:
    • współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,
    • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,
    • tworzenie zespołów działających przy Radzie,
    • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
    • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,
    • udzielanie pomocy w przypadku sporów,
    • inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
    • konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,
    • występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.

Comments are closed.