Aktualności|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, że w roku bieżącym kontynuuje realizację programu „Aktywny Samorząd”. Program ma na celu uzyskanie dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami m.in. na zakup wózka inwalidzkiego lub skutera, oprzyrządowania do posiadanego samochodu czy uzyskania prawa jazdy.

Wnioski w ramach Modułu I wydawane i przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

Moduł I składa się z 15 zadań, w ramach których osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. do zakupu sprzętu elektronicznego, do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, do uzyskania prawa jazdy, zakupu wózka inwalidzkiego lub skutera, protez kończyn na III poziomie jakości, a także do pobytu dziecka w przedszkolu czy żłobku itp.

Wnioski w zakresie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023 wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024 wydawane i przyjmowane będą od dnia 20.09.2023 r. do 10.10.2023 r.

Moduł II adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. Dofinansowaniu lub refundacji podlega opłata za naukę (czesne), dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, a także dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Wszelkich informacji na temat realizacji zadania udzielają pracownicy Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie tel. 32 618 18 69/70 (od poniedziałku do środy w godz. 7:00 – 15:00, czwartki 7:00 – 16:00, piątki 7:00 – 14:00).

Wnioski w powyższym terminie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w formie papierowej, jak również za pomocą platformy SOW /www.sow.pfron.org.pl/ umożliwiającej osobom niepełnosprawnym aplikowanie o środki PFRON bez wychodzenia z domu.

Comments are closed.