Aktualności, Z miasta|

Zastanawiasz się nad wymianą źródła ciepła na ekologiczne? Urząd Miejski w Jaworznie zachęca do skorzystania z dotacji na wymianę starego kotła. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert przeznaczył dodatkowe 168 tys. złotych na ten cel. Łącznie w 2023 roku na dotacje do ekoogrzewania Gmina zabezpieczyła środki w wysokości ponad 1 mln złotych.

Pomieszczenie z ekologicznym piecem centralnego ogrzewania
Dotacje do ekologicznego ogrzewania

Początkowo w budżecie na rok 2023 przeznaczone na ten cel zostało 884 tys. zł. Obecnie Prezydent Miasta Paweł Silbert zwiększył tę pulę środków o kolejne 168 tys. zł do ponad 1 mln złotych. Wnioski nadal przyjmowane są w Wydziale Ochrony Środowiska jaworznickiego Urzędu Miejskiego.

Zainteresowanie składaniem przedmiotowych wniosków jest mniejsze od spodziewanego – do dzisiaj złożonych zostało ponad 150 wniosków spełniających warunki przyznania dotacji na łączna kwotę 586 tys. zł., która nawet nie wyczerpuje pierwotnie zabezpieczonej w budżecie kwoty – tłumaczy Marzena Adamczyk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Na ten stan nakłada się oczywiście sytuacja krajowa i ogólnoświatowa na rynkach paliw i energii, również to oddziałuje na mieszkańców.

Przypominamy, iż bieżący rok jest istotny z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące obowiązku wymiany źródeł ciepła, wprowadzone uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego – czyli organu nadrzędnego nad Prezydentem Miasta.

W uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. zwanej – antysmogową, narzucone zostały terminy wymiany „kopciuchów” – nieefektownych źródeł ciepła na ich ekologiczne odpowiedniki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2022 r. w gospodarstwach domowych nie powinno być już instalacji eksploatowanych w okresie powyższej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej winny zostać już wymienione.

W 2023 roku mija kolejny termin wymiany urządzeń dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania – kotłów pozaklasowych na paliwa stałe. Zgodnie z obowiązującą śląską uchwałą antysmogową dla kotłów produkowanych w latach 2007 – 2012, wymiana kotła powinna nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Terminy wymiany kotłów, wynikające z uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego można znajdują się na stronie https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-antysmogowa–praktyczne-zastosowanie-sie-do-zapisow-sposob-postepowania

Dotacje na wymianę „kopciuchów”

Gminne wsparcie

W Jaworznie corocznie podejmowane są działania mające na celu zapewnienie wsparcia finansowego poprzez dotacje do wymiany nieekologicznych źródeł grzewczych dla jak największej liczby mieszkańców. Podobnie jest i w tym roku. Gmina realizując już kolejny – czteroletni Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na lata 2021-2024 udziela dotacji do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.

W tym roku można uzyskać dofinansowanie w kwocie:

  • 4 000,00 zł – przy zakupie i montażu pompy ciepła, kotła gazowego, kotła olejowego, kotła na pellet, urządzenia elektrycznego, wymiennika ciepła;
  • 2 000,00 zł – przy zakupie i montażu kotła węglowego z automatycznym załadunkiem paliwa;
  • 2 000,00 zł – dodatkowo w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy lub wymiennik ciepła do nowo budowanych przyłączy sieciowych (gaz, ciepło).

Zasady składania wniosków oraz otrzymania dotacji zostały określone uchwałą Nr XXV/333/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2020 r. i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie pod adresem: https://www.bip.jaworzno.pl/a,38427,dotacja-celowa-do-zainstalowania-ekologicznego-urzadzenia-grzewczego-lub-ekologicznego-urzadzenia-wy.html

Informujemy, że nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie. ul. Krakowska 9 (wejście od strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), II piętro pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie tj.:

  • poniedziałek – środa, godz. 7:00 – 15:00,
  • czwartek, godz. 7:00 – 16:00,
  • piątek, godz. 7:00 – 14:00.

Rządowy program „Czyste Powietrze”

Drugim ważnym programem, w którym przy składaniu i rozliczaniu wniosku pomagają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie jest rządowy Program „Czyste powietrze”.

Tu obowiązują inne zasady dofinansowania niż w jaworznickim PONE (m. in. znaczenie ma kryterium dochodowe wnioskującego). Wniosek w ramach Czystego powietrza można złożyć samodzielnie przez internet lub skorzystać z pomocy udzielanej przez pracowników w gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym, który czynny jest w środy w godzinach 8:00 – 14:00 oraz w piątki w godzinach 8:00 – 12:00.

Więcej na temat programu można przeczytać na: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Funkcjonariusze Straży Miejskiej są zobligowani do prowadzenia kontroli posesji dotyczących przestrzegania zapisów wprowadzonej przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały „antysmogową”. Sprawdzane są kotły i piece grzewcze, a także rodzaj spalanych paliw stosowanych do ogrzewania posesji.

Osoby użytkujące urządzenia grzewcze niezgodne z zapisami uchwały „antysmogowej” podlegają karze grzywny w postaci mandatu w kwocie do 500 zł, jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu grzywna może wynieść nawet 5000 zł.

Comments are closed.