Aktualności, Z miasta|

W Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie odbyła się coroczna odprawa z przedstawicielami władz miasta oraz komendantami miejskich służb. Podczas wydarzenia Komendant Komendy Miejskiej Policji insp. Piotr Uwijała podsumował pracę jaworznickiej jednostki w 2022 roku oraz podziękował Prezydentowi Miasta Jaworzna Pawłowi Silbertowi oraz jego zastępcy Łukaszowi Kolarczykowi za wsparcie organizacyjne i finansowe, jakiego miasto udziela jaworznickiej komendzie.

Jaworznickim policjantom za pracę na rzecz jednostki podziękował również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, stawiając jaworznicką komendę za wzór i życząc, dalszych dobrych efektów prowadzonych działań.

Rok 2022, był dla policjantów z jaworznickiej komendy czasem pełnym wyzwań i działań, przede wszystkim na rzecz jaworznickiej społeczności i jej bezpieczeństwa. Ponadto policjanci zaangażowani byli również m.in. w ogólnopolskie działania na rzecz obronności kraju i pomoc uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy.

2022 rok, to również zaangażowanie jaworznickiej jednostki w sferę historyczną i kulturalną miasta. By uhonorować pracę jaworznickich policjantów, dzięki staraniom Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie dr Piotra Uwijały, w roku ubiegłym, powstała inicjatywa ufundowania sztandaru dla jaworznickiej jednostki. Na ten cel Gmina przekazała czterdzieści tysięcy złotych. Ponadto w Parku Miejskim przy ul. Zielonej z policyjnym ceremoniałem odsłonięto obelisk Pamięci Funkcjonariuszy 7. Kampanii Rezerwy Policji Państwowej, stacjonujących w Jaworznie w latach 1936 – 1939.

Wsparcie finansowe Gminy dla KMP Jaworzno

W ubiegłym roku Gmina przekazała 120 tys. złotych na zakup samochodów służbowych. Dwa nieoznakowane pojazdy służą jaworznickim funkcjonariuszom w jeszcze skuteczniejszym utrzymaniu bezpieczeństwa w mieście.

Wraz ze wsparciem Komendy Wojewódzkiej Policji, wyremontowany został Posterunek Wodny Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie nad Zalewem Sosina. Teren został ogrodzony, zamontowano również nowy pomost – te wszystkie działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających podczas letniego wypoczynku na jaworznickiej Sosinie.

Pomoc dzieciom, młodzieży i seniorom

Jaworzniccy policjanci są mocno zaangażowani w działania profilaktyczne na rzecz jaworznickich dzieci, młodzieży oraz seniorów. Podczas prelekcji i specjalnie dedykowanych wydarzeń edukują najmłodszych i najstarszych jaworznian, co do szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w Jaworznie, Strażą Miejską oraz Urzędem Miejskim w Jaworznie uczestniczyli w „Akademii Bezpieczeństwa”, programie w którym udział biorą dzieci i młodzież z placówek oświatowych z trenu Jaworzna – w wydarzeniu udział wzięło łącznie 2 tys. osób.

Comments are closed.