Aktualności, Z miasta|

image_print

W miniony piątek, 3 lutego 2023 r., Gmina podpisała umowę na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego o powierzchni ok. 100 m2, zlokalizowanego w budynku przy ul. Tetmajera w Jaworznie, na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie Borach. Realizacja zadania powinna zakończyć w sierpniu 2023 roku.

Decyzja dotycząca przeniesienia Fili Miejskiej Biblioteki Publicznej w Borach, która funkcjonowała w budynku Szkoły Podstawowej nr 14, została podjęta z konieczności utworzenia w placówce nowych oddziałów przedszkolnych. Po rozpatrzeniu możliwości lokalowych i finansowych postanowiono o podjęciu próby zlokalizowania filii biblioteki w lokalu o innej własności niż gminna.

Ubiegłoroczne działania związane z poszukiwaniem miejsca dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Borach – finalizują się. Podjęliśmy szereg rozmów, by w rozwijającym się osiedlu Bory oraz dla sąsiedniej Starej Huty, utrzymać usługę miejską w postaci dostępu do obiektu kultury – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. – Czytelnicy z tej części miasta będą mogli wrócić do swojej biblioteki już po wakacjach. Nowe otwarcie, w wyremontowanej siedzibie przyniesie wiele ciekawych możliwości dla mieszkańców Borów. Biblioteka zyska nie tylko nowy wygląd, ale również wyjdzie ze swoją ofertą czytelniczo – kulturalną do mieszkańców i będzie miejscem spotkań, którego do tej pory w dzielnicy nie było. Wszystkie te działania były możliwe dzięki naszej determinacji w utrzymaniu takiego miejsca oraz zaangażowaniu prezydenta Pawła Silberta, dyrektor Biblioteki Moniki Rejdych, radnych oraz właściciela obiektu, z którym podpisaliśmy stosowne umowy. Nasza decyzja i wola poszukiwania nowego miejsca na filię biblioteki zyskała akceptację dyrektora Biblioteki Śląskiej.

Z uwagi na brak w tym osiedlu odpowiednich nieruchomości gminnych, jak i innych budynków usługowych, zawarto umowę najmu na okres 20 lat – na lokal użytkowy, zlokalizowany w budynku położonym przy ul. Tetmajera 35, na co zgodę wyrazili Radni Rady Miejskiej przyjmując stosowną uchwałę w lutym 2022 roku.

Nowoczesna, elastyczna, przestronna przestrzeń oraz wielofunkcyjne wyposażenie umożliwią mieszkańcom dzielnicy, i nie tylko, komfortowe korzystanie z zasobów biblioteki, w zdecydowanie łatwiejszy, a także bardziej atrakcyjny sposób. W zbiorach, obok książek tradycyjnych, znajdą się również audiobooki, gry planszowe, czasopisma i X-BOX. Strefa dla dzieci, w której mali czytelnicy będą mogli swobodnie przeszukiwać dedykowane im zasoby oraz uczestniczyć w przygotowanych dla nich zajęciach. Nie zabraknie również stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu jak i miejsc do pracy cichej. Funkcjonalne elementy wyposażenia pozwolą łączyć się ze strefą reprezentacyjną, która będzie sprzyjać inicjatywom społecznym i kulturalnym dzielnicy, np. spotkaniom sąsiedzkim w ramach stałych cykli (warsztaty rękodzieła, koła i kluby zainteresowań). Latem zaaranżowana zostanie letnia czytelnia oraz organizowane będą spotkania głośnego czytania i omawiania lektur.

– Nowa Filia Bory będzie służyć w nowoczesnej odsłonie wszystkim zainteresowanym książką i aktywnością twórczą. Bardzo dziękujemy Władzom Miasta za docenianie wartości, jaką ma biblioteka i czytelnictwo książek – mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Monika Rejdych.

Biblioteczny Ośrodek Kultury w Borach – dlaczego w nowym miejscu?

W związku z utworzeniem w Szkole Podstawowej nr 14 od roku szkolnego 2022/2023 dodatkowych oddziałów przedszkolnych, pojawiła się konieczność wyprowadzenia z budynku placówki znajdującej się tam dotychczas filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Obowiązek uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej przez oddziały przedszkolne w SP 14 nałożony został przepisami Ustawy Prawo Oświatowe, która zobowiązywał organy prowadzące szkoły do dostosowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w terminie do 31 sierpnia 2022 r. Oddziały przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych musiały zajmować lokale na pierwszej kondygnacji naziemnej budynku i stanowić zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń.

W ramach podjętych działań, 7 stycznia 2022 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie intencji najmu lokalu użytkowego, zlokalizowanego przy ul. Tetmajera 35 w Jaworznie, które pozwoliło na ocenę stanu technicznego budynku i przygotowanie do inwestycji. Aby filia Miejskiej Biblioteki Publicznej mogła znaleźć się w tym miejscu, konieczne jest dostosowanie pozyskanych pomieszczeń do obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów.

Rozwiązanie przedstawiono radnym Rady Miejskiej. Propozycja nowej lokalizacji zyskała akceptację radnych, w lutym 2022 roku podjęto uchwały, które umożliwiły podpisanie umowy najmu z właścicielem nieruchomości na okres 20 lat. Po zaprojektowaniu przestrzeni bibliotecznej przystąpiono do procedury przetargowej, dopiero w drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę i rozstrzygnięto przetarg.

Czas trwania modernizacji o wartości ponad 500 tys. zł, zaplanowano od podpisania umowy do sierpnia 2023 r.

Comments are closed.