Aktualności|

image_print

Od stycznia 2023 r. sprzed posesji nie będą już odbierane wszystkie rodzaje odpadów remontowych. Będzie je można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaworznie zlokalizowanego przy ul. Górnośląskiej 39.

Od stycznia 2023 roku sprzed nieruchomości nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów: skrzydła okienne PCV, skrzydła okienne drewniane, ościeżnice okienne PCV, ościeżnice drewniane, sprzęt sanitarny typ: umywalki, muszle klozetowe, elementy kabin prysznicowych.

Zmiany w odbiorze niektórych odpadów remontowych podyktowane są zmianą w ustawie o odpadach oraz koniecznością uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odpady na PSZOK-u będą przyjmowane posegregowane w następujący sposób:
1) skrzydła okienne PCV bez szyb oraz ościeżnice PCV,
2) szkło płaskie oraz szyby zespolone, szyby z okien oraz drzwi,
3) skrzydła okienne drewniane bez szyb oraz ościeżnice drewniane, elementy kabin prysznicowych
4) ceramika tj. sprzęt sanitarny (umywalki, muszle klozetowe).

Zwracamy uwagę, że ze względów bezpieczeństwa na terenie PSZOK-u nie ma możliwości dokonywania demontażu odpadów w celu ich posegregowania. Pozostałe zasady zbierania odpadów komunalnych nie ulegają zmianom.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Górnośląskiej 39 w Jaworznie, tel.32 745 10 72

Godziny pracy:
W okresie od 1 kwietnia do 30 września:
• poniedziałek w godz.: 12:00-20:00
• wtorek w godz.: 9:00-20:00
• środa w godz.: 9:00-20:00
• czwartek.: 9:00-20:00
• piątek.: 9:00-20:00
• sobota.: 8:00-14:00

W okresie od 1 października do 31 marca:
• poniedziałek w godz.: 10:30-18:30
• wtorek w godz.: 9:00-18:30
• środa w godz.: 9:00-18:30
• czwartek.: 9:00-18:30
• piątek.: 9:00-18:30
• sobota.: 8:00-14:00

Ostatni wjazd na terenu PSZOK-u możliwy jest na 20 minut przed zamknięciem punktu. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy na termin odbioru odpadów w punkcie.

Comments are closed.