Aktualności|

Od 9 stycznia do 6 lutego 2023 r. będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeziorki w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 2 lutego 2023 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w sali obrad, o godz. 16:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 24 lutego 2023 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt oraz wzór uwagi można znaleźć również na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl w zakładce Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp „Jeziorki” w Jaworznie: Projekt wyłożony.

Mapa z zaznaczonym fragmentem planu zagospodarowania przestrzennego

Comments are closed.