Organizacje pozarządowe|

Zarządzenie w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2023 r. z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Comments are closed.