Organizacje pozarządowe|

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie w 2023 r. realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas”.

Comments are closed.