Aktualności, Edukacja|

W czwartek, 15 grudnia 2022 r., Młodzieżowa Rada Miasta Jaworzna na zaproszenie Zastępcy Prezydenta Łukasza Kolarczyka wzięła udział w przedświątecznym spotkaniu podsumowującym dotychczasową pracę radnych obecnie trwającej kadencji.

W czasie spotkania radni opowiedzieli o swoich dotychczasowych działaniach m.in. organizacji pikniku na zakończenie roku szkolnego w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie, udziale w spotkaniach warsztatowych dotyczących przebudowy ulicy Sienkiewicza, czy udziale w Jarmarku Bożonarodzeniowym. W dalszej części radni przedstawili Prezydentowi swój projekt mający na celu wsparcie emocjonalne dzieci i młodzieży. W trakcie rozmowy poruszano tematy związane z trwającymi w mieście inwestycjami, przyszłorocznym budżecie, planami na wydarzenia kulturalne oraz komunikację miejską.

Ważnym przedsięwzięciem dla młodych radnych jest organizacja w przyszłym roku wspólnego wydarzenia dla młodzieży. Zarówno wiceprezydent Łukasz Kolarczyk, jak i radni zadeklarowali współpracę przy tworzeniu „Dni Młodzieży”.

W zamierzeniach Młodzieżowej Rady Miasta jest również organizacja we współpracy z Urzędem Miejskim konferencji o ważnych aspektach funkcjonowania miasta z punktu widzenia młodzieży. Radni są już po pierwszym spotkaniu z młodzieżą samorządów uczniowskich, na którym omawiano sprawy bliskie im samym, a związane z oświatą i edukacją. Wskazywano m.in. na dobre praktyki szkół w organizacji akcji społecznych i próbę zbudowania w przyszłości bazy akcji i wydarzeń wewnętrznych dla wszystkich szkół. Celem podjętych inicjatyw jest integracja środowisk uczniowskich ze swoimi przedstawicielami w MRM, radnymi Rady Miejskiej oraz władzami Jaworzna.

Comments are closed.