Aktualności, Ochrona środowiska, Z miasta|

W środę, 14 grudnia 2022 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach spotkali się z właścicielami posesji prywatnych, na których zlokalizowany jest obszar Natura 2000 Łąki w Jaworznie. Głównym celem tego spotkania było przedstawienie przez RDOŚ korzyści płynących z dbania o tereny cenne przyrodniczo, a w konsekwencji zachęcenie właścicieli działek objętych obszarem Natura 2000 do udzielenia zgody na wejście w teren, zezwalającej na wykonanie działań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych.

Ze strony RDOŚ w Katowicach w spotkaniu udział wzięli Przemysław Skrzypiec – p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wraz z Zuzanną Buck – p. o. Naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 oraz Justyną Czajką – głównym specjalistą w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, przy współuczestnictwie przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie – Marzeną Adamczyk i Dianą Kościuk.

W uproszczeniu: na działkach, dla których właściciele udzielą takiej zgody – kosztem i staraniem RDOŚ w Katowicach – zostaną wykonane prace polegające na ich wykaszaniu i odkrzaczaniu (wraz z usunięciem skoszonej roślinności) w tym eliminacji gatunków ekspansywnych – wyjaśnia Marzena Adamczyk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Działania te mają zdecydowany wpływ na poprawę zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion) oraz łąk stanowiących siedlisko modraszków.

Wskazane działania ochronne RDOŚ w Katowicach będzie prowadził również na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna. Działania te będą prowadzone na mocy umowy współpracy pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach a Gminą Miasta Jaworzna reprezentowaną przez Pawła Silberta – Prezydenta Miasta Jaworzna, która została zawarta 7 listopada 2022 r.

Comments are closed.