Aktualności, Z miasta|

W Jaworznie trwa kolejne spotkanie ekspertów i liderów europejskiego projektu LIFEPOPWAT.
W jego ramach powstaje unikatowy w skali światowej system oczyszczania wód gruntowych
z pestycydów. W projekcie uczestniczą naukowcy i specjaliści m.in europejskich ośrodków uniwersyteckich, m.in. Czesi, Słowacy, Duńczycy, Hiszpanie i Anglicy. Jaworzno reprezentują przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

O wadze projektu przekonuje Zastępca Prezydenta Jaworzna Łukasz Kolarczyk. – Problem zanieczyszczeń wód gruntowych jest coraz bardziej dojmujący i powszechny. Cieszy zatem, że to między innymi w Jaworznie powstają rozwiązania z których korzystać będą ludzie na całym świecie.

Głównym działaniem Jaworzna w ramach projektu o akronimie LIFEPOWAT jest wykonanie prototypu P2 (odzwierciedlającego założenia czeskiego prototypu P1) – mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami. System mokradłowy Wetland+® powstaje na terenie działek gminnych, w rejonie tzw. Pola K, w sąsiedztwie zakładów chemicznych. Instalacja będzie ostatecznie obejmować: zbiornik wyrównawczy, zbiorniki sedymentacyjne, zbiorniki przepuszczalnej bariery reaktywnej i biosorpcji, moduł mokradła tlenowego Z1 i Z2 – poletek porośniętych roślinnością bagienną-łąkową oraz dwie studnie ujmujące odcieki zanieczyszczone HCH. Projekt jest w fazie zaawansowanej. Fazę testową zaplanowano na 2023.

Comments are closed.