Projekty i programy|

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w 2022 r. Miasto Jaworzno otrzymało z budżetu państwa dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w łącznej wysokości 7 800,00 zł.

Decyzją Wojewody Śląskiego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w 2022 r. Miasto Jaworzno otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych
w łącznej wysokości 44 000,00 zł.

Comments are closed.