Aktualności, Z miasta|

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz mieszkańców miasta Jaworzna do końca 2022 roku realizowana będzie przez Firmę Handlową Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wysoki Brzeg 23 w Jaworznie. Firma ta jako pierwsza złożyła do Gminy wniosek o przystąpienie do zakupu paliwa stałego zgodnie z ustawą oraz podpisała umowę z podmiotem wprowadzającym, tj. TAURON Wydobycie S.A. Niezależnie od tego sprzedaż węgla na terenie gminy na dotychczasowych zasadach prowadzona jest bezpośrednio przez TAURON Wydobycie S.A.

Czarne bryłki węgla

Pełne dane podmiotu realizującego sprzedaż węgla na rzecz gospodarstw domowych na ternie Gminy Miasta Jaworzna:
Firma Handlowa Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o.
ul. Wysoki Brzeg 23
43-603 Jaworzno
NIP 954-00-04-271, REGON 272117062
KRS 0000103680
tel. 32 223 68 00 wew. 117,
tel. kom. 664 430 663

Zakupu preferencyjnego paliwa stałego będzie można dokonać po przedłożeniu wyżej wymienionemu podmiotowi zaświadczenia wystawionego przez Prezydenta Miasta Jaworzna o uprawnieniu do takiego zakupu.

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, która:

  1. dodatek węglowy już otrzymała, lub
  2. wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony i oczekuję na wypłatę dodatku, lub
  3. dokonała zgłoszenia budynku do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wpisując jako główne źródło ogrzewania kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zaświadczenie uprawniające do zakupu preferencyjnego węgla mieszkańcy Jaworzna mogą uzyskać w Biurze Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, pl. Górników 5.

Wnioski o wydanie zaświadczenia przyjmowane są w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Wniosek w wersji elektronicznej można pobrać: https://www.bip.jaworzno.pl/a,42588,wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-na-podstawie-ustawy-z-dnia-27-pazdziernika-2022-r-o-zakupie-preferen.html

Za wydanie zaświadczenia nie jest pobierana opłata.

Cena paliwa stałego, po której Firma Handlowa Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o. będzie dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych nie może być wyższa niż 2200 złotych brutto za tonę.

Szczegółowe informacje o cenie i dostępności paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz mieszkańców miasta Jaworzna udziela Firma Handlowa Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o.

***

Przypomnijmy, że w trosce o bezpieczeństwo cieplne mieszkańców, w związku z inicjatywą Radnych Rady Miejskiej w Jaworznie, końcem października br. Prezydent Miasta Paweł Silbert wraz z Przewodniczącymi Klubów Radnych spotkał się z Prezesem TAURON Wydobycie S.A. Jackiem Pytlem. Podczas spotkania przedyskutowano wszelkie możliwości wypracowania rozwiązań i zapewnienia mieszkańcom Jaworzna zakupu węgla.

W trakcie rozmów spółka TAURON Wydobycie S.A. poinformowała, że od września 2022 r. wznowione zostało wydobycie i produkcja węgla w ZG Sobieski, która osiągnęła obecnie maksymalną wielkość. Taka sytuacja potrwa aż do marca 2023 roku, co jednoznacznie stawia gminę Jaworzno i jej mieszkańców w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o możliwość zaopatrzenia w węgiel na własne potrzeby grzewcze.

Jak informuje Prezes TAURON Wydobycie S.A., w ciągłej sprzedaży są dostępne wszystkie rodzaje sortymentów grubych (kostka, kostka II i orzech) oraz średnich. Jedynym sortymentem, w którym występują pewne ograniczenia w dostępności są ekogroszki, jednak paliwem, które może być traktowane zamiennie i wykorzystywane również w kotłach automatycznych jest sortyment Jaret (groszek II), dostępny w większych ilościach. Oferowany przez spółkę TAURON Wydobycie S.A. węgiel sprzedawany jest w konkurencyjnej w stosunku do węgla importowanego cenie.

Proces sprzedaży węgla w TAURON Wydobycie odbywa się na podstawie zasad rezerwacji i zakupu węgla w Punktach Obsługi Klienta (w Jaworznie z ZG Sobieski), które są umieszczone w punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej spółki www.tauron-wydobycie.pl.

W zakresie przystąpienia do sprzedaży węgla w ramach przyjętej przez Sejm RP ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa, a także biorąc pod uwagę szczególny charakter miasta Jaworzna czyli funkcjonowanie na jego terenie kopalni, pozostawienie kwestii sprzedaży po stronie spółki wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla mieszkańców, wypracowanym przez władze Spółki i Prezydenta Jaworzna.

W zakresie zapotrzebowania jaworznickich jednostek samorządowych i oświatowych, jak i wszelkich doraźnych, interwencyjnych potrzeb, np. podopiecznych MOPS – spółka TAURON Wydobycie S.A. realizuje sprzedaż węgla zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i przyjętym harmonogramem.

Comments are closed.