Aktualności, Edukacja|

Dzisiaj uroczyście otwarto nową siedzibę Przedszkola Miejskiego nr 25 zlokalizowaną w ZSO na Podłężu. Z najmłodszymi jaworznianami w całkowicie wyremontowanym miejscu spotkał się Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. W przyszłym roku, w ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Pawła Silberta programu modernizacji placów zabaw przy przedszkolach, placówka zyska nowe miejsce do zabawy na świeżym powietrzu, a do września 2024 r. na budynku ZSO zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

Nowe miejsce dla siedziby Przedszkola Miejskiego nr 25 zlokalizowane jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Podłężu, gdzie przeprowadzono generalny remont w odrębnym, niezależnym od ZSO skrzydle budynku, z osobnym wejściem. W ramach prowadzonych prac dobudowana została winda osobowa oraz towarowa, które pozwalają na przemieszczanie się między trzema kondygnacjami. Jest to również udogodnienie dla osób niepełnosprawnych.

Powstała również część administracyjna, 10 sal do zajęć przedszkolnych dla łącznie 200 podopiecznych (to o 80 miejsc więcej niż w obecnej siedzibie PM 25) i nowe sanitariaty, a na każdym piętrze tzw. rozdzielnia posiłków. Wymienione zostały instalacje – elektryczna i sanitarna, powstała również droga przeciwpożarowa oraz miejsca parkingowe.

Wstęgę podczas uroczystości przecięły przedszkolaki z pomocą Zastępcy Prezydenta Miasta Łukasza Kolarczyka. Dzieci zaprezentowały okolicznościowy program artystyczny przygotowany pod okiem nauczycieli i dyrekcji placówki.

Koszt modernizacji placówki, w tym na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 25, to ponad 4,3 mln zł. Dzieci korzystają z tego miejsca od października 2022 r. Aktualnie do placówki uczęszcza 141 przedszkolaków (o ok. 20 więcej niż w dotychczasowej siedzibie PM 25).

Obecna siedziba PM 25 przy ul. Mościckiego 21, po dokonanej analizie i podjętych konsultacjach, ma zostać wyburzona i zgodnie ze stanowiskiem Prezydenta Miasta, gmina będzie starać się o pozyskanie finansowania dla budowy nowego przedszkola w tym miejscu.

***

Program modernizacji placów zabaw przy przedszkolach o wartości 2,5 mln zł i kolejne 36 mln zł na inwestycje energetyczne w jaworznickich placówkach oświatowych

W przyszłym roku przy pięciu miejskich przedszkolach w Jaworznie zostaną wybudowane nowoczesne i przyjazne najmłodszym jaworznianom place zabaw. To jednak nie koniec. W 2024 i 2025 roku miejsca zabaw przy siedmiu kolejnych placówkach zostaną zmodernizowane lub doposażone w nowe urządzenia. To propozycja prezydenta Pawła Silberta w ramach programu „Jaworzno Wspiera Rodziny”. Na tego typu działania w przeciągu najbliższych trzech lat Gmina przeznaczy ponad 2,5 mln zł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.

Przypomnijmy również, że do Jaworzna trafiło niemal 30 mln zł na poprawę efektywności energetycznej w jedenastu placówkach oświatowych w mieście. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy w inwestycje wyniesie blisko 6 mln zł. Gmina, 20 października 2022 r. podpisała umowę z jaworznicką firmą RISER Sp. z o.o. na kwotę 35 804 107,22 zł, która w ciągu najbliższych 23 miesięcy zmodernizuje jaworznickie placówki.

Dzięki pozyskanym środkom montujemy panele fotowoltaiczne na 11 miejskich placówkach oświatowych – szkołach i przedszkolach. Koszty energii drastycznie rosną, dlatego tak ważne jest podtrzymanie działań, które pozwolą obniżyć zużycie energii – mówi prezydent Paweł Silbert. Inwestycja jest kontynuacją programu realizowanego w Jaworznie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wartość dotychczas zrealizowanych inwestycji ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wynosi około 33 mln złotych. Wiele z nich zostało zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych – w tym unijnych i krajowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.

Comments are closed.