Aktualności|

Pracownia konserwatorska Muzeum Miasta Jaworzna przeprowadziła renowację figury św. Barbary z kapliczki przy ul. Górników. Prace rozpoczęto od odnowy samej statuy, a kolejnym etapem b lifting postumentu patronki górników i montaż lampy górniczej na ścianie parawanowej kapliczki.

Figura św. Barbary, która przed laty stała w cechowni KWK Piłsudski, skąd przeniesiono ją w okolice biurowca KWK Jaworzno (obecnie jednego z budynków Urzędu Miejskiego), wymaga regularnych prac konserwatorskich. Pierwszą dużą renowację, którą także wykonało jaworznickie muzeum, posąg przeszedł w 2012 r. Odtworzono wówczas miecz oraz kielich, a także uzupełniono ubytki szat i korony. Ponadto, podobnie jak podczas obecnie wykonywanych prac, przywrócono kolorystykę statuy.

Comments are closed.