Aktualności, Z miasta|

image_print

Promowanie wiedzy o szeroko rozumianej obronności i bezpieczeństwie było głównym tematem konferencji zorganizowanej 25 listopada 2022 r. w Jaworznie dla dyrekcji szkół ponadpodstawowych, wydziałów edukacji w miastach regionu oraz innych podmiotów mających strategiczne znaczenie w systemie obronności państwa. Organizatorami wydarzenia był Urząd Miejski w Jaworznie, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach oraz Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe HUBERTECH w Jaworznie.

W podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych realizowany jest przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”, który służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Przedmiot obejmuje różnorodne treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, treści dotyczące organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. W ramach zajęć, ważne jest by poznawać i ćwiczyć praktyczne formy nauczania. Dlatego też, w Jaworznie zorganizowano pierwszą z cyklu konferencji o bezpieczeństwie, roli samorządu i innych instytucji oraz podmiotów, które wydatnie mogą wspomóc cały proces edukacji od strony fachowej kadry instruktorów i wyposażenia obiektów strzeleckich.

Współpraca miasta z Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym w Katowicach i strzelnicą HUBERTECH, ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczne nauczanie w szkołach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, szkolenie z zakresu obronności i jednocześnie zachęcanie młodego pokolenia do kształcenia na nowoczesnych kierunkach wojskowych – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. – Zagrożenia związane m.in. z cyberprzestępczością czy też działaniami wojennymi za wschodnią granicą naszego kraju to niestety realne problemy, na które każda jednostka w systemie obronności oraz samorząd powinny być jak najlepiej przygotowane. Korzystamy z eksperckiej wiedzy, profesjonalnych instruktorów i świetnie wyposażonej bazy szkoleniowej, by pokazać, że wprowadzone przedmioty szkolne, w zakresie bezpieczeństwa można realizować ciekawie i z dużą efektywnością.

Niezwykle przydatną wiedzą dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych z Jaworzna, Sosnowca i Mysłowic było zaprezentowanie praktycznego modelu prowadzenia zajęć w obiektach takich jak strzelnice. Podczas tej części konferencji ppłk. Andrzej Kłuś z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach zaprezentował wykład pn. „Formy i przyszłość służby wojskowej”. Szef WCR podkreślił jak ważne jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz dołączanie w szeregi Wojska Polskiego i służb mundurowych.

W dalszej części seminarium Dariusz Boruta ze Śląskiego Kuratorium Oświaty omówił rozwój klas mundurowych i ich znaczenie w kształtowaniu postaw patriotycznych. Z kolei rolę samorządu w kontekście bezpieczeństwa państwa naświetlił dr Krystian Cuber z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, a przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji poinstruowali zebranych nt. warunków bezpieczeństwa podczas obsługi broni, strzelania oraz przechowywania i transportu broni. Kluczowy w dzisiejszych czasach temat cyberbezpieczeństwa i zagrożeń w cyberprzestrzeni przedstawił mgr. inż. Krzysztof Orzechowski z Wyższej Szkoły Humanitas.

Po zajęciach teoretycznych, Strzelnica HUBERTECH przygotowała zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy, pokazy oraz prezentację strzelnicy. Każdy mógł spróbować także strzelania dynamicznego oraz zapoznać się z bronią gładkolufową – uczestników szkolił Prezes Zarządu HUBERTECH Michał Bogdański oraz instruktorzy strzelnicy.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele m.in.: Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Kolei, dowódcy jednostek wojskowych z terenu woj. śląskiego, spółek TAURON, uczelni wyższych: Humanitas i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, szkół ponadpodstawowych oraz wydziałów oświaty urzędów z Jaworzna, Sosnowca i Mysłowic. W całym przedsięwzięciu wsparcia w organizacji konferencji udzielili m.in.: Komendant Miejski Policji insp. dr Piotr Uwijała, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Śląskie Kuratorium Oświaty, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach, Urząd Miejski w Jaworznie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Comments are closed.