Aktualności|

Na terenie kilku miast woj. śląskiego, decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, zostaną pojęte profilaktyczne działania związane ze zwalczaniem zgnilca amerykańskiego – choroby atakującej wyłącznie pszczoły, niegroźnej dla ludzi czy innych zwierząt. Podjęcie działań jest konieczne także w części Jaworzna (północna część miasta ograniczona od wschodu wzdłuż ulicy Stefana Batorego oraz od południa wzdłuż ulicy Górnośląskiej przechodzącej w ulicę Szczakowską i dalej wzdłuż DK 79, następnie ulicami Wojska Polskiego i Wysoki Brzeg do zachodniej granicy miasta).

Zaznaczony na żółto obszar województwa śląskiego
Mapa obszaru zapowietrzonego

W obszarze zapowietrzonym (czyli w obszarze ustanowionym bezpośrednio wokół ogniska choroby) zakazuje się:

  • przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
  • organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie oznakuje teren i pojawią się na nim tabliczki, wg poniższego wzoru:

Żółta tablica ostrzegawcza z napisem: Uwaga! Zgnilec amerykański pszczół obszar zapowietrzony.

Comments are closed.