Aktualności|

Jaworzno dwukrotnie ogłosiło przetarg na dostawę energii elektrycznej na przyszły rok, jednak ani w pierwszym, ani w drugim przetargu żaden dostawca nie złożył oferty i procedury musiały zostać unieważnione. Obecna umowa kończy się 31 grudnia 2022 roku i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Gmina nie ogłosi nowego przetargu, a podejmie bezpośrednie negocjacje z dostawcą, z którym podpisana zostanie umowa na przyszły rok.

Pierwszy przetarg na dostawę energii elektrycznej dla gminy na dwa lata został ogłoszony 9 września 2022 r., a kolejny – tym razem na świadczenie rocznej usługi – 8 listopada 2022 r. W obu przypadkach do procedury przetargowej nie przystąpił żaden oferent. W związku z tym, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dostawca energii elektrycznej dla miasta zostanie wybrany drogą negocjacji, które odbędą się w grudniu 2022 r.

Z podobnymi problemami boryka się większość polskich miast po tym, jak przez wojnę na Ukrainie na rynkach światowych zapanował chaos, a oferty składane samorządom przez firmy dystrybucyjne osiągały wzrost w stosunku do obecnego roku o nawet ponad 1000 proc. W październiku 2022 r. w życie weszła ustawa, która wprowadziła ceny urzędowe, czyli maksymalne stawki za prąd.

Ustawa z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadziła maksymalną cenę energii 785 zł/MWh netto, która ma być stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi. Uprawnione do tej ceny są m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej. 

Comments are closed.