Aktualności, Z miasta|

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie, które wynosi 3 tys. zł. Wsparcie mogą otrzymać również mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe m.in. kotłami olejowymi czy gazowymi (LPG), a także paliwem stałym czy drewnem kawałkowym. Dotychczas w Jaworznie mieszkańcom wypłacono niemal 7 tys. dodatków na łączną kwotę nieco ponad 20 mln zł.

Czarne bryłki węgla
Heap of coal as background, top view

W naszym mieście wypłacono 6933 dodatki do źródeł ciepła, w tym:
• 6396 dodatki węglowe (łącznie 19 188 000 zł),
• 277 dodatki na pelet (łącznie 831 000 zł),
• 112 dodatków na olej (łącznie 224 000 zł),
• 30 dodatków na gaz (łącznie 15 000 zł),
• 110 dodatków na drewno kawałkowe (110 000 zł),
• 8 dodatków na biomasę (24 000 zł).

Przypomnijmy, dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3. kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.

Comments are closed.