Aktualności, Bezpieczeństwo, Edukacja|

Blisko dwa tysiące dzieci skorzystało z warsztatów “Bezpieczny Przedszkolak i Pierwszoklasista”, które organizowane były w październiku w Hali Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. W poniedziałek, 21 listopada 2022 r., Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk wręczył certyfikat uczestnictwa w warsztatach, przedszkolakom z Niepublicznego Przedszkola “Pod Arkadami” w Jaworznie. Kolejne certyfikaty trafią w kolejnych dniach do wszystkich placówek biorących udział w zajęciach.

Grupa ludzi pozujących do zdjęcia

Kolejny raz warsztaty w ramach Akademii Bezpieczeństwa cieszyły się wielkim zainteresowaniem najmłodszych jaworznian. Dzieci miały okazję poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa. Niejednokrotnie pierwszy raz w życiu bezpośrednio spotkały się policjantami, strażakami i strażnikami miejskimi – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. – Dziękujemy opiekunom za zaangażowanie w przygotowany przez nas projekt i zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłych edycjach akademii.

Warsztaty „Bezpieczny Przedszkolak i Pierwszoklasista” skierowane były do najmłodszych mieszkańców miasta, a ich głównym celem było zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po mieście. Z programu skorzystało około dwóch tysięcy dzieci z wszystkich jaworznickich przedszkoli i pierwszy klas szkół podstawowych. Celem głównym warsztatów było nabycie przez przedszkolaków umiejętności prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Akademia Bezpieczeństwa

W ramach 4. edycji programu, który honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, odbyły się już się pikniki bezpieczeństwa, szkolenia dla najstarszych jaworznian „Starsi=bezpieczni”. Przez cały rok realizowany jest program „Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy”, którego celem jest podniesienie wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców świadomości na temat zagrożeń płynących z nadmiernego czasu spędzonego w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem problemu przemocy rówieśniczej oraz zapewnienie oferty wsparcia młodym ludziom, którzy doświadczyli cyberprzemocy.

Ponadto prowadzone są zajęcia przestrzegające przed zagrożeniem wtargnięcia napastnika do szkoły, prowadzone dla uczniów klas pierwszych szkół średnich, uczące właściwego zachowania
i postępowania w przypadku ataku terrorystycznego – nie tylko na terenie szkoły, a także uświadomienie zagrożeń związanych z agresją, napadem. Zajęcia prowadzą wykładowcy, którzy są jednocześnie instruktorami policyjnych sił antyterrorystycznych. W warsztatach dotyczącej cyberprzemocy i napastnika w szkole udział wzięło ok. 670 uczniów ze wszystkich siedmiu szkół średnich z terenu naszego miasta.

Również seniorzy z jaworznickich Klubów Seniora wzięli udział w szkoleniu dot. bezpieczeństwa
w sieci, zagrożeń jakie na nich czyhają oraz zapoznali się z informacjami dotyczącymi jodku potasu.

Organizatorem Akademii Bezpieczeństwa jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie we współpracy z miejskimi służbami.

Comments are closed.