Organizacje pozarządowe|

Zgłoszenie kandydata/ki do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Comments are closed.