Aktualności, Biznes, Podatki|

Na najbliższej sesji radni pochylą się nad projektami uchwał dot. stawek podatków lokalnych w 2023 roku. Podobnie jak w większości miast w Polsce, także i w Jaworznie proponowane stawki będą nieco wyższe od dotychczas obowiązujących.

Wzrost stawek związany jest przede wszystkim z rosnącą inflacją, co przekłada się w znaczny sposób na kondycję finansową gminy. Zanotowano spadek dochodów przy jednoczesnym wzroście wydatków, w szczególności na rosnące ceny energii i usług ze względu na wzrost płacy minimalnej. Pod koniec lipca 2022 r. minister finansów poinformował o nowych maksymalnych stawkach, m.in. tych dotyczących podatku od nieruchomości. Skorzystanie z mechanizmu wyrównawczego, indeksującego stawki podatku o poziom inflacji pozwoli na częściowe zrekompensowanie kosztów wzrastających wydatków gminy na skutek obecnej sytuacji rynkowej, których dynamika jest większa niż możliwa dynamika po stronie dochodów.

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, do którego to związku należy miasto Jaworzno, biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową miast, 9 września 2022 r. zarekomendował wszystkim samorządom województwa śląskiego konieczność przyjęcia do projektów budżetów miast na rok 2023 maksymalnych stawek podatku od nieruchomości we wszystkich obszarach (kategoriach budynku/mieszkania lub gruntu objętych opodatkowaniem).

Podstawową opłatą, którą płacimy na rzecz gminy jest podatek od gruntów oraz budynków. Obecnie stawka np. za metr kwadratowy mieszkania wynosi 89 groszy. W 2023 r. będzie o 11 groszy wyższa. Oznacza to, że właściciel mieszkania o powierzchni 50 mkw zapłaci w przyszłym roku 50 zł podatku czyli o 5,50 zł więcej niż dotychczas.

Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oznacza to konieczność zapłaty podatku w wysokości 810 zł, czyli o 92 zł więcej niż w tym roku, co w przeliczeniu na kwartał daje o 23 zł więcej.

Nieco wyższe podatki od budynków zapłacą też przedsiębiorcy prowadzący w nich działalność gospodarczą. Dla przykładu miesięczna rata podatku za budynek o powierzchni 100 mkw. przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej na działce o powierzchni 300 mkw. wzrośnie o około 343 zł rocznie.

Wzrosną także stawki podatku rolnego i leśnego oraz od środków transportowych.

Przez wiele lat, świadomą polityką gminy było utrzymywanie stawek podatkowych na niskim poziomie, jednak nowe obciążenia i realizacja zadań oraz programów uzyskujących dużą akceptację społeczną wymagają dorównania stawek do tych określonych przez Ministerstwo Finansów. Coroczna waloryzacja stawek do wskazanych w obwieszczeniu, pozwala na uniknięcie nagromadzenia dużych zobowiązań, które mogłyby powstać przy zmianach podatkowych realizowanych co kilka lat.

Na aktualizację stawek podatków zdecydowały się niemal wszystkie polskie miasta. W Jaworznie podatki od gruntów i budynków wzrosną średnio o 12,15 proc.

Obowiązujące ulgi w podatkach lokalnych

Mieszkańcy mogą skorzystać z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, na której wybudują swój dom. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto wybuduje nowy budynek mieszkalny jednorodzinny tj. budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m², służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Uwaga! Zwolnienie nie obejmuje budynków mieszkalnych jednorodzinnych zajętych w całości lub części na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje na okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Dotychczas z ulgi skorzystało 808 mieszkańców.

Comments are closed.