Organizacje pozarządowe|

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pomocy społecznej w 2023 r. z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”

Comments are closed.