Organizacje pozarządowe|

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2023 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas”.

Comments are closed.