Aktualności|

Od 14 listopada do 12 grudnia 2022 r. będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Wilkoszyn w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33).

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 26 grudnia 2022 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt oraz wzór uwagi będzie można znaleźć również na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl w zakładce Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp „Cmentarz Wilkoszyn” w Jaworznie: Ogłoszenie o wyłożeniu i Projekt wyłożony.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu planu: tel. 32 61 81 621 lub 32 61 81 641 w godzinach pracy urzędu lub przez e-mail: pp@um.jaworzno.pl

Comments are closed.