Aktualności, Z miasta|

Trwa kampania informacyjna Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood. Jej celem jest uświadomienie konsumentom jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności odgrywa nauka.

Grafika z napisem Bezpieczeństwo Żywności

Konsumenci w Unii Europejskiej należą do najlepiej chronionych i poinformowanych o zagrożeniach w łańcuchu żywnościowym obywateli na świecie. Unijny system bezpieczeństwa żywności wytycza odpowiednie zasady i wymagania dla przedsiębiorców, organów kontrolnych, jak również daje konsumentom prawo do dostępu do wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa produkcji, przetwarzania, pakowania, etykietowania i sprzedaży żywności.

W ramach tego systemu niezależni eksperci EFSA przeprowadzają ocenę ryzyka na podstawie przeglądu danych naukowych i badań. EFSA współpracuje z krajowymi organami bezpieczeństwa żywności w całej Europie, z krajowymi partnerami, a także międzynarodowymi organizacjami, aby wymagania dot. bezpieczeństwa żywności opierały się na rzetelnych dowodach naukowych. Kluczowym przesłaniem kampanii jest zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych i pewnych wyborów żywieniowych.

Przy realizacji działań kampanii EFSA Główny Inspektorat Sanitarny współpracuje z innymi organami urzędowej kontroli oraz jednostkami naukowymi w tym przede wszystkim Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego –PZH – Państwowym Instytutem Badawczym.

Więcej informacji na temat kampanii EFSA #EUChooseSafeFood dostępnych jest na stronie:
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

Comments are closed.