Aktualności, Edukacja, Z miasta|

Niemal 30 mln złotych trafiło do Jaworzna na poprawę efektywności energetycznej w jedenastu placówkach oświatowych w mieście. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy w inwestycje wyniesie blisko 6 mln zł. Gmina, 20 października 2022 r. podpisała umowę z jaworznicką firmą RISER Sp. z o.o. na kwotę 35 804 107,22 zł, która w ciągu najbliższych 23 miesięcy zmodernizuje jaworznickie placówki.

Dzięki pozyskanym środkom montujemy panele fotowoltaiczne na 11 miejskich placówkach oświatowych – szkołach i przedszkolach. Koszty energii drastycznie rosną, dlatego tak ważne jest podtrzymanie działań, które pozwolą obniżyć zużycie energii – mówi prezydent Paweł Silbert. Inwestycja jest kontynuacją programu realizowanego w Jaworznie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wartość dotychczas zrealizowanych inwestycji ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wynosi około 33 mln złotych. Wiele z nich zostało zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych – w tym unijnych i krajowych.

W ramach pakietu zadań zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Jaworzna do Programu Inwestycji Strategicznych, oprócz montażu instalacji OZE, wykonane zostaną m.in. wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych oraz parapetów. Wymieniona zostanie również część elementów stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach objętych projektem niespełniająca wymagań izolacyjności. Wartość po przetargu to 36 mln złotych, Gmina pozyskała 30 mln złotych, a wkład własny wyniósł 6 mln złotych, co daje bardzo dobrą relację środków pozyskanych w wysokości ok. 85 proc. do 15 proc. wkładu własnego.

Prace obejmujące roboty budowlano – instalacyjne i montażowe obejmujące w szczególności budowę instalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych, budowę instalacji odgromowych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachów oraz wymianę źródeł ciepła obejmą 11 budynków oświatowych w Jaworznie. Są to:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) przy ul. Wolności 11,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 (ZSP4) przy ul. Armii Krajowej 5,
 • Liceum Ogólnokształcące nr 1 (LO1), przy ul. Licealnej 3,
 • Przedszkole Miejskie Nr 1 (PM1), przy ul. Szymanowskiego 10,
 • Przedszkole Miejskie Nr 5 (PM5), przy ul. 11 Listopada 3,
 • Przedszkole Miejskie Nr 10 (PM10), przy ul. Tuwima 6,
 • Przedszkole Miejskie Nr 17 (PM17), przy ul. Kościuszki 2 A,
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 (SP7), przy ul. Ławczana 12,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 (SP4), przy ul. Olszewskiego 76,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących (ZSO), przy ul. Towarowej 61,
 • Szkoła Podstawowa Nr 17 (SP17) przy ul. Starowiejskiej 15.

Place będą tak zaplanowane , by nie zakłócać działalności oświatowej w placówkach.

Ponadto w ramach umowy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostanie wybudowana kotłownia gazowa, a instalacja CO zostanie wymieniona w 6 budynkach: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, I Liceum Ogólnokształcącym ,Przedszkolu Miejskim Nr 1, Przedszkolu Miejskim Nr 5,Przedszkolu Miejskim Nr 10, Przedszkolu Miejskim Nr 17.

Wszystkie prace mają się zakończyć do 21 września 2024 r.

***

Projekt dofinansowano w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”.

Po lewej flaga biało czerwona , a po prawej godło Rzeczypospolitej Polskiej

Comments are closed.