Aktualności, Edukacja, Z miasta|

W piątek, 14 października 2022 r., w nowo otwartej po remoncie Szkole Podstawowej nr 20 odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które był doskonałą okazją do spotkania po powrocie uczniów do szkoły w Byczynie. Życzenia gronu pedagogicznemu i uczniom złożył Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

W wydarzeniu wzięli udział również m.in. Prezes TAURON Wydobycie S.A. Jacek Pytel, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek wraz wiceprzewodniczącymi Anną Lichotą i Ewą Zuber, Sekretarz Miasta Jaworzna Ewa Sidełko – Paleczny, przedstawiciele jaworznickiej oświaty oraz oświatowych związków zawodowych, uczniowie i mieszkańcy dzielnicy.

Po akademii przygotowanej przez uczniów szkoły goście mieli okazję do obejrzenia nowo wyremontowanej szkoły.


Budynek placówki przeszedł gruntowny remont. Wykonano m.in. nowe nawierzchnie dziedzińca i boisk, bieżni i skoczni w dal oraz siłowni polowej. Wykonano także modernizację zielonego boiska, instalacji ppoż., instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymieniono zdewastowaną w skutek wandalizmu stolarkę okienną oraz wykonano szklenie rozbitych szyb.

W szkole pojawiły się nowe posadzki i okładziny ścian z płytek, naprawiono ściany w sali gimnastycznej oraz łącznik sali i budynku szkoły. Wymienione zostało ogrodzenie budynku, wykonano również montaż przewodów, nową instalację elektryczną, instalacji wod – kan., połączenia wykonawcze i instalację odgromową, zmodernizowano również kuchnię.

Przypomnijmy, że budynek SP20 wraz z zapleczem szkolnym przy ulicy Nauczycielskiej w Byczynie zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na szkody górnicze.

Comments are closed.