Aktualności, Edukacja|

W przyszłym roku przy pięciu miejskich przedszkolach w Jaworznie zostaną wybudowane nowoczesne i przyjazne najmłodszym jaworznianom place zabaw. To jednak nie koniec. W 2024 i 2025 roku miejsca zabaw przy siedmiu kolejnych placówkach zostaną zmodernizowane lub doposażone w nowe urządzenia. To propozycja prezydenta Pawła Silberta w ramach programu „Jaworzno Wspiera Rodziny”. Na tego typu działania w przeciągu najbliższych trzech lat Gmina przeznaczy ponad 2,5 mln zł.

W pierwszym – przyszłorocznym etapie programu nowe place zabaw zyskają placówki, które dotychczas nie dysponowały zorganizowanymi w ten sposób miejscami zabaw dla dzieci. Są to:

 • Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Szymanowskiego 10 (OTK),
 • Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. gen. Feliksa Kamińskiego 12 (Os. Stałe),
 • Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. 11 Listopada 3 (Podwale),
 • Przedszkole Miejskie nr 10 przy ul. Tuwima 6 (Centrum),
 • Przedszkole Miejskie nr 25 w nowej lokalizacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (Podłęże).

Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla przedszkolaków są aktywność i miejsca, w których mogą bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu. Dbając o rozwój najmłodszych i dobrą infrastrukturę, uruchamiam program budowy i modernizacji placów zabaw przy miejskich przedszkolach tam, gdzie do tej pory nie istniała taka infrastruktura lub wymaga doposażenia.

Na ten cel w 2023 roku przeznaczymy z budżetu miasta 1,25 mln zł, a w latach 2024-2025 kolejne 1,3 mln zł. Łącznie na cały program postanowiliśmy przeznaczyć kwotę ponad 2,5 mln zł.

Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla przedszkolaków jest aktywność i miejsca, w których mogą bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu. Dlatego też rozpoczynamy proces budowy i modernizacji placów zabaw przy miejskich przedszkolach – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Dbając o rozwój najmłodszych i dobrą infrastrukturę, uruchamiam program budowy i modernizacji, zabezpieczając również środki na ten cel w kolejnych budżetach.W przyszłym roku place zabaw powstaną przy placówkach miejskich.Na ten cel przeznaczymy z budżetu miasta 1,25 mln zł, a w latach 2024-2025 kolejne 1,3 mln zł. Łącznie na cały program postanowiliśmy przeznaczyć kwotę ponad 2,5 mln zł.

W 2024 r. doposażone zostaną place zabaw przy:

 • Przedszkolu Miejskim nr 4 (ul. Wyzwolenia 4 – Ciężkowice),
 • Przedszkolu Miejskim nr 12 Integracyjnym (ul. Fredry 16 – Podłęże),
 • Przedszkolu Miejskim nr 17 (ul. Kościuszki 6 – Szczakowa).

Z kolei w 2025 r. wymiana urządzeń i doposażenie placu zabaw będą realizowane przy:

 • Przedszkolu Miejskim nr 7 (ul. Puszkina 5 – Osiedle Stałe),
 • Przedszkolu Miejskim nr 26 (ul. Towarowa 61 – Podłęże),
 • Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Ławczana 12 – Podłęże),
 • Szkole Podstawowej nr 14 (ul. Niemcewicza 7A – Bory).

Łącznie na ten cel miasto przeznaczy 1,3 mln zł.

Budowa i modernizacja placów zabaw to kolejna propozycja prezydenta Pawła Silberta w ramach programu “Jaworzno Wspiera Rodziny”.

Program “Jaworzno Wspiera Rodziny” to najlepsza inwestycja, którą można sobie wyobrazić, inwestycja w mieszkańców Jaworzna. To co sprawia, że dane miasto jest wyjątkowe to nie nowe drogi, chodniki i duże inwestycje, ale zadowolenie mieszkańców, ich jakość życia. Chcemy poprzez zapewnienie równych szans, zwiększenie bezpieczeństwa oraz promując aktywność podać pomocną dłoń wszystkim rodzinom w Jaworznie – podkreśla prezydent Paweł Silbert.

Comments are closed.