Aktualności, Z miasta|

Wykonawca przebudowy ul. Katowickiej – firma Eurovia Polska SA informuje, że w środę 12 października 2022 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. Katowickiej, od skrzyżowania ul. Szczotki do ul.Starowiejskiej – ruch wahadłowy. Utrudnienia spowodowane są trwającymi pracami budowlano – drogowymi dla zadania pn. „Poprawa Infrastruktury drogowej i gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Jaworzna – ul. Katowicka”.

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu to II etap tej inwestycji, w ramach którego zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z pasa drogowego całej ul. Katowickiej. Wody te odprowadzone zostaną poprzez odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Górników z Danuty i drogi gruntowej przy cmentarzu na Łubowcu do nowo projektowanego zbiornika. Funkcją zbiornika infiltracyjno-odparowującego będzie retencjonowanie wód opadowych z jednoczesnym rozsączaniem ich do gruntu. Oczyszczeniu wód opadowych zgromadzonych w zbiorniku posłuży z kolei budowa separatorów oraz nasadzenie w nim roślinności hydrofitowej.

Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej do wykonania to 2 680 m. przeprowadzeniu robót kanalizacyjnych kompleksowo odtworzona zostanie nawierzchnia ul. Katowickiej oraz nawierzchni na odcinku do zbiornika.

Wykonanie tych robót to kolejny etap przebudowy ul. Katowickiej, który potrwa do końca listopada 2023 roku.

Szczegóły poprzednich zmian reorganizacji dostępne są na https://www.jaworzno.pl/2022/06/15/zmiana-organizacji-ruchu-na-ul-katowickiej-3/

Comments are closed.