Aktualności, Z miasta|

W tym roku po raz dwudziesty pierwszy przyznano stypendia Prezydenta Miasta Jaworzna. W imieniu Prezydenta Pawła Silberta stypendia wręczyli: Pełnomocnik Prezydenta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami Tomasz Jewuła i Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej Ewa Zuber, życząc dalszych sukcesów.

W tym roku o przyznanie stypendium ubiegało się 42 uczniów z Jaworzna, z czego 14 w części naukowo – literackiej, 12 w części artystycznej oraz 16 w części sportowej. Komisja konkursowa w składzie: Pełnomocnik ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami Tomasz Jewuła, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworznie Mariusz Kowalski, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Jaworznie Ewa Zuber, przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty Maryla Skupień oraz Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Jaworznie Irena Wojtanowicz – Stadlerprzyznała osiemnaście wyróżnień.

Szanse na stypendium mieli laureaci konkursów interdycyplinarnych i przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, laureaci konkursów na pracę naukową, organizowanych przez instytucje naukowe lub stowarzyszenia naukowe,uczniowie uzyskujący wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym lub wyróżniający się w grach zespołowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, uczniowie posiadający wysokie osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach itp.
Stypendia przyznawane są na rok szkolny 2022/2023. Wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium zostali poinformowani o fakcie przyznania lub nieprzyznania świadczenia.

Laureaci stypendium:
Szymon Kubica – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie,
Wiktor Rolek – Społeczna Szkoła Podstawowa „OMEGA” im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach,
Kacper Jakubowski – III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach,
Anna Swatek – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie,
Emilia Guja – Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie,
– Antonina Lis – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie,
Agata Bondar – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie,
Kacper Solarz – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach,
Julia Solarz – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im.Karola Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach,
Emilia Stolarczyk – Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Katowicach,
Maja Kantor – Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Katowicach,
Aleksandra Masternak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie,
Igor Musiał – Szkoła Podstawowa nr 12 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Jaworznie,
Hanna Kałuża – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie,
– Szymon Kałuża – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie,
Adela Niciarz – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie,
Nadia Pieczara – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie,
Alicja Surowiak – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie.

Comments are closed.