Aktualności, Z miasta|

Po miesiącach starań i pracy Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru, w piątek, 23 września 2022 r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem sztandaru jaworznickiej jednostce Policji. Ponadto w Parku Miejskim przy ul. Zielonej z policyjnym ceremoniałem odsłonięto obelisk Pamięci Funkcjonariuszy 7. Kampanii Rezerwy Policji Państwowej, stacjonujących w Jaworznie w latach 1936 – 1939.

W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele najwyższych władz policyjnych m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz Komendant Komendy Wojewódzkiej w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. Jaworzno reprezentowali Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem oraz Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny, po której na płycie jaworznickiego Rynku odbył się podniosły apel, podczas którego poświęcono nowo powstały Sztandar Komendy Miejskiej Policji.

Po okolicznościowych wystąpieniach, policyjna defilada oraz goście wydarzenia udali się do Parku Miejskiego przy ul. Zielonej by wziąć udział w odsłonięciu obelisku Pamięci Funkcjonariuszy 7. Kampanii Rezerwy Policji Państwowej, stacjonujących w Jaworznie w latach 1936 – 1939, którzy 15 sierpnia 1939 roku pod dowództwem podkomisarza Kaliksta Wyspiańskiego wyruszyli z Jaworzna na teren Górnego Śląska, aby bronić granic Rzeczypospolitej Polskiej przed wrogimi działaniami niemieckiego Freikorpsu, a we wrześniu 1939 roku, bohatersko i ofiarnie walczyli w wojnie obronnej Polski.

Pomnik powstał z inicjatywy mieszkańców, policjantów z Miasta Jaworzna oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru

By uhonorować pracę jaworznickich policjantów, dzięki staraniom Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie dr Piotra Uwijały powstała inicjatywa ufundowania sztandaru dla jaworznickiej jednostki. Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie poparli projekt Prezydenta Pawła Silberta o przekazaniu czterdziestu tysięcy złotych na ten cel.

W uznaniu zasług oraz odnosząc się z szacunkiem do trudnej służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na rzecz bezpieczeństwa, Gmina podjęła inicjatywę zakupu sztandaru wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz uroczystościami z tytułu wprowadzenia sztandaru. Jest to wyrazem wdzięczności dla całej formacji, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie oraz symbol etosu zawodowego. Dotychczasowe osiągnięcia i wzorowo wypełniane obowiązki służbowe wpływają na bezpieczeństwo obywateli miasta Jaworzna. Jednostka posiada głębokie tradycje i jest doceniania na arenie Województwa Ślaskiego.

Nasza współpraca z policją w sprawach dotyczących funkcjonowania tak złożonego organizmu jakim jest miasto, układa się od wielu lat na bardzo wysokim poziomie. Wspólne zaangażowanie w przeróżne przedsięwzięcia mające poprawić poziom bezpieczeństwa naszego miasta, skutkują tym, że Komenda Miejska Policji w Jaworznie notuje od lat bardzo wysokie wyniki skuteczności swojej pracy, ale również w ocenie jaworznian nasze miasto uchodzi za miejsce bezpieczne, dobrze pod tym względem zorganizowane. To nasz wspólny wysiłek – mówił podczas obrad kwietniowej sesji Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Utworzenie sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie zapisze się na stałe w historii naszego miasta i jest podziękowaniem za wspólne starania. To również wyróżnienie i podziękowanie dla jaworznickich policjantów, którzy codziennie dbają o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Prace nad powstaniem sztandaru i powołaniem Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku. Podczas konsultacji, udział w komitecie zadeklarowało wielu przedstawicieli Samorządu, miejskich instytucji oraz stowarzyszeń. W grudniu 2021 r. Prezydent Miasta Paweł Silbert powołał imiennie skład Społecznego Komitetu. Podczas ostatniego spotkania 10 marca 2022 r. zapadły ważne decyzje kolegialne, w głosowaniu członkowie Komitetu Społecznego ukonstytuowali prezydium tego gremium oraz zaplanowali dalsze działania.

Do Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru KMP w Jaworznie zostali zaproszeni (lista po ukonstytuowaniu się Komitetu):
• Przewodniczący – Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna,
• Wiceprzewodniczący – Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
• Wiceprzewodniczący – Łukasz Kolarczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna,
• Sekretarz – Zbigniew Piątek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Członkami Komitetu zostali:
• Monika Bryl – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Tadeusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Miejskiej,
• Józef Natonek – Prezes Zarządu Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.,
• Tomasz Jewuła – Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,
• Dawid Domagalski – Przedstawiciel Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość,
• Jacek Nowak – Prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego,
• Janusz Łach – Prezes Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
• Paweł Żaba – Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie,
• Sebastian Kuś – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,
• Zbigniew Nosal – Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie,
• Maciej Bochenek – Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej,
• insp. Krzysztof Gałuszka – były Komendant KMP Jaworzno,
• Daniel Sierakowski – Prezes Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej,
• Mateusz Łętowski – Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej,
• Paweł Bednarek – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Comments are closed.