Aktualności|

Czy wiesz, że możesz sprawdzić lokalizację swojej inwestycji, domu i otoczenia na portalu powiatowerejestry.pl? Zakończyła się realizacja projektu unijnego, którego celem była modernizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt obejmował swoim zasięgiem 4 miasta: Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Sosnowca, Tychy oraz 2 powiaty: będziński oraz bieruńsko–lędziński.

Powiatowerejstry.pl to miejsce, gdzie można uzyskać dostęp do aktualnych i wiarygodnych map powiatu. W tym portalu mapowym można wyszukać, pobrać i zobaczyć mapy, które można zamówić oraz opłacić on-line i otrzymać je w wybranej przez siebie formie (elektronicznej bądź tradycyjnej). Wystarczy wejść na www.powiatowerejestry.pl:

  • zamówić interesującą Cię mapę,
  • opłacić, np. przez internet,
  • wybrać formę, czy chcesz otrzymać dane w formie elektronicznej czy tradycyjnej.

Portal powiatowerejestry.pl przeznaczone są dla:

  • inwestorów i przedsiębiorców, którzy mogą sprawdzić lokalizację swojej inwestycji i w łatwy sposób pozyskać dane o tej lokalizacji i o otoczeniu,
  • dla mieszkańców, dzięki portalowi można m.in. zobaczyć na mapach jak zmieniało się otoczenie na przestrzeni ostatnich lat.

Portal powiatowerejestry.pl powstał dzięki realizacji projektu unijnego w ramach, którego m.in.:

  • utworzono kompletne bazy danych obiektów topograficznych i sieci uzbrojenia terenu oraz zmodernizowano ewidencję gruntów i budynków,
  • dokonano cyfryzacji rejestrów, dokumentów, map prowadzonych dotychczas w formie papierowej,
  • zakupiono nowy sprzęt do digitalizacji, przechowywania i udostępniania danych.

Comments are closed.