Aktualności, Z miasta|

image_print

Państwo Renata i Jacek Myślińscy od 25 lat są rodziną zastępczą, z której pomocy i ciepła rodzinnego domu, skorzystało ponad 60 dzieci. Życzenia siły i wytrwałości w dalszym pokazywaniu pozytywnych wzorców życia rodzinnego, złożyli Państwu Myślińskim Prezydent Miasta Jaworza Paweł Silbert wraz ze swoim Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek oraz Sekretarz Miasta Jaworzna Ewa Sidełko – Paleczny.

Podczas spotkania Państwu Myślińskim towarzyszyły dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie Mariola Zych – Walaszczyk, kierownik Działu Pieczy Zastępczej Joanna Kaszuba oraz koordynator Agata Bureś, które współpracują z rodzinami zastępczymi w Jaworznie.

Państwo Renata i Jacek Myślińscy pełnią funkcję rodziny zastępczej od 25 lat. W roku 1997 ukończyli szkolenie wg programu „Rodzina” w zakresie utworzenia zastępczego środowiska rodzinnego, przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny filia w Sosnowcu. Następnie w 2001 roku poszerzyli swoje kwalifikacje odbywając szkolenie wg programu „Rodzina”, uprawniające do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego, przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny filia w Sosnowcu.

Pierwsze dziecko Państwo Myślińscy przyjęli do rodziny zastępczej 5 września 1997 r. Była to dziewczynka w wieku 24 dni. Została ona powierzona opiece rodziny zastępczej na podstawie Umowy nr 1/97 powierzenia dziecka rodzinie zastępczej, zawartej pomiędzy Zarządem Miasta Jaworzna a Państwem Renatą i Jackiem Myślińskimi, w dniu 5 września 1997 r.

Na przestrzeni 25 lat Państwo Myślińscy zapewnili schronienie ponad 60 dzieciom. Zdecydowana większość z nich znalazła nowy dom w postaci rodzin adopcyjnych, niewielka część powróciła do rodziców, kilkoro zostało umieszczonych w pieczy zastępczej, kilkoro też osiągnęło pełnoletność w rodzinie Pani Renaty i Pana Jacka. Dobro dzieci przedkładają ponad własne. Utrzymują kontakt z wieloma dziećmi i ich rodzinami adopcyjnymi.

Zostań rodziną zastępczą

W Jaworznie w 90 rodzinach zastępczych przebywa 113 dzieci. Głównie są to rodziny spokrewnione, ale także niezawodowe i jedna zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego. W rodzinie tej przebywa obecnie troje dzieci.

W Jaworznie, tak jak w całej Polsce, wciąż brakuje kandydatów na rodziny zastępcze. Ośrodek pomocy poszukuje również kandydatów na rodziny pomocowe, które okresowo przejmują zadania rodzin zawodowych w czasie ich urlopu lub w przypadku wystąpienia przyczyn losowych.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku bezpieczny dom, czuwa nad jego rozwojem. Rodzina ta opiekuje się i wychowuje dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im właściwej opieki i bezpieczeństwa, ale też w miarę możliwości wspiera rodziców w działaniach mających na celu powrót dzieci do domów rodzinnych.

Decydując się na bycie rodziną zastępczą każdy może liczyć na wsparcie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który zatrudnia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych. Rodzinom oferowana jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna, w formie grupy wsparcia, wolontariatu oraz w wielu innych formach dostosowanych do potrzeb rodzin.

Wszystkie informacje dotyczące pieczy zastępczej dostępne są w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ul. Inwalidów Wojennych 14, II piętro – Osiedle Stałe tel. 32 618 18 56, 32 618 18 34, 32 618 19 78, 32 618 17 85 oraz na stronie internetowej www.mops.jaworzno.pl.

Comments are closed.