Aktualności, Z miasta|

image_print

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza mieszkańców Jaworzna, działkowców, rolników oraz doradców rolniczych gminy na bezpłatne szkolenia nt. inwazyjnych gatunków obcych roślin, organizowane w ramach projektu „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE”, realizowanego z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” i dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”.

Zajęcia poprowadzą eksperci z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego zaangażowani w realizacji projektu.

Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość poznania wybranych zagadnień z zakresu m.in. biologii i ekologii inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia, obecnych w bliskim sąsiedztwie, ich negatywnego wpływu na rodzimą przyrodę, sposobów ograniczenia ich występowania oraz obowiązujących regulacji prawnych.

Szkolenia odbędą się w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie
(ul. Św. Wojciecha 100, 43 – 600 Jaworzno) wg. następującego harmonogramu:
– 5 października 2022r., godz. 10:30 -12:30 mieszkańcy i działkowcy,
– 5 października 2022r., godz. 12:45 -14:45 mieszkańcy i działkowcy,
– 6 października 2022r., godz. 10:30 -12:30 mieszkańcy i działkowcy,
– 6 października 2022r., godz. 13:00 -15:15 rolnicy i doradcy rolniczy.

Warunkiem udziału w szkoleniach jest wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza (akceptowany jest jego skan lub zdjęcie) na adres ias-careproject@us.edu.pl do 25 września 2022 r.

Formularz dostępny jest także na stronie projektu https://iascareproject.us.edu.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo skontaktowania się z kandydatami mailowo lub telefonicznie w celu uściślenia szczegółów dotyczących organizacji szkolenia.

Comments are closed.