Aktualności, Z miasta|

Jak ma funkcjonować ul. Sienkiewicza? Jak widzą to właściciele i najemcy ul. Sienkiewicza, a jak korzystający z niej mieszkańcy miasta? O tych zagadnieniach chętni będą mogli podyskutować na warsztatach typu world cafe, które odbędą się w czwartek, 29 września 2022 r. w Muzeum Miasta Jaworzna o godz. 15:30. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia do udziału w warsztatach, przyjmowane są do 27 września 2022 r. pod adresem mailowym kocia@um.jaworzno.pl.

logo projektu konsultacyjnego - ul. Sienkiewicza (Kocia)

Warsztaty world cafe, to kolejny etap konsultacji prowadzonych w ramach programu „Jaworzno w dyskusji – Przyszłość Kociej”. Podczas wydarzenia mieszkańcy będą szukać pomysłów na pobudzenie aktywności ul. Sienkiewicza i pogodzenia potrzeb wszystkich jej użytkowników.

Uczestnicy rozmawiać będą m.in. o ruchu na ul. Kociej, zasadach utrzymania porządku i poprawie komfortu sprzedających i kupujących. Ponadto przedyskutowany zostanie temat handlu na ulicy i w lokalu.

Warsztaty typu world cafe mają na celu wymianę opinii i doświadczeń pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami Gminy. To kolejne tego typu działania przygotowane w ramach programu. Ostatnie odbyły się na ulicy Sienkiewicza w sierpniu 2022 r.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach, zawierające Imię, Nazwisko i numer telefonu, przyjmowane są do wtorku, 27 września 2022 r. pod adresem mailowym kocia@um.jaworzno.pl.


Ulica Sienkiewicza wraz z otoczeniem to jedna z przestrzeni publicznych w centrum miasta, która wymaga nowego spojrzenia. Handel, który stał się tam tradycją i którego rozkwit obserwowaliśmy przez 20 lat, po roku 2010 z różnych przyczyn podupadł a po południu tzw. „Kocia” świeci pustkami.

W ramach działań programu, oprócz spotkań i warsztatów, przeprowadzono również ankietę internetową, dotyczącą preferencji mieszkańców co do przyszłego zagospodarowania ulicy.
Z wynikami badania można zapoznać się na stronie https://www.jaworzno.pl/2022/07/14/wyniki-ankiety-dot-przyszlosci-kociej/
Jeżeli nie odpowiada Ci obecny stan „Kociej”, masz jej własną wizję, pomysł jak można tą przestrzeń uregulować, przekształcić lub ożywić po godzinach handlu, skontaktuj się z nami, napisz do nas na adres kocia@um.jaworzno.pl, lub zadzwoń pod numer 32 61 81 691, 32 61 81 641.

Projekt pn. „Ulica Sienkiewicza („Kocia”) jako miejsce targowe w kontekście ładu przestrzennego” jest realizowany w ramach miejskiego programu „Jaworzno w dyskusji”. Podczas poszerzonych konsultacji społecznych mieszkańcy rozmawiają o możliwych kierunkach działań i przyszłości wybranych obiektów czy też obszarów w Jaworznie.

Konsultacje są prowadzone w czterech obszarach:

• Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej.

• Ulica Sienkiewicza („Kocia”) jako miejsce targowe w kontekście ładu przestrzennego.

• Miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży – rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże.

• Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście.

Więcej informacji na https://www.jaworzno.pl/2021/12/01/rusza-jaworzno-w-dyskusji/

Comments are closed.