Aktualności, Edukacja|

Blisko 10 tysięcy uczniów i ponad 2,7 tysiąca przedszkolaków rozpoczęło dwa tygodnie temu nowy rok szkolny i przedszkolny. – Edukacja jest jednym z priorytetów w działaniach Jaworzna – zapewnia Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Skupiamy się na tym, aby nasi uczniowie i nauczyciele mieli jak najlepsze warunki pracy i nauki. Inwestujemy w przyszłość.

SP nr 3

W jaworznickich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych naukę rozpoczęło 9907 uczniów (szkoły podstawowe – 6481, szkoły ponadpodstawowe – 3426). W dwudziestu dwóch szkołach podstawowych, do klas pierwszych będzie uczęszczało 800 dzieci, a w szkołach ponadpodstawowych w klasach pierwszych naukę rozpoczęło 1071 uczniów. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 2726 dzieci. Blisko 600 uczniów przystąpi w roku szkolnym 2022/2023 do egzaminu dojrzałości.

Kolejny rok miasto zapewnia edukację dla uczniów z Ukrainy, którzy na skutek wojny znaleźli schronienie w Jaworznie. W bieżącym roku szkolnym w jaworznickich szkołach będzie się uczyć:
w w szkołach podstawowych – 214 uczniów oraz szkołach ponadpodstawowych – 59 uczniów.

Remonty w placówkach oświatowych

Przypomnijmy, że w czasie letnich wakacji w 24 placówkach przeprowadzono prace remontowe
i modernizacyjne.Na ten cel Gmina przeznaczyła ponad 12 mln złotych.

Okres przerwy wakacyjnej jak co roku jaworznickie szkoły i przedszkola starają się wykorzystać na wykonanie prac remontowych. Tego lata remonty i prace naprawcze odbywały się w 24 placówkach oświatowych. Na ten cel Gmina przeznaczyła ponad 12 mln złotych.

Najwięcej środków, bo aż ponad 4,3 mln złotych zostało przekazanych na dostosowanie skrzydła Zespołu Szkół Ogólnokształcących na potrzeby m.in. Przedszkola Miejskiego nr 25, które ze względów technicznych będzie przeniesione do nowej placówki przy ul. Towarowej
(https://www.jaworzno.pl/2022/07/01/konieczna-zmiana-lokalizacji-przedszkola-miejskiego-nr-25/)

Nowe sanitariaty, kuchnia oraz dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami, to tylko część zadań jakie zrealizowane będą w Przedszkolu Miejskim nr 4. Na ten cel z gminnych środków została przeznaczona kwota ponad 3,3 mln złotych.

Blisko 900 tys. złotych gmina zainwestowała w wymianę instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4. W Szkole Podstawowej nr 14 część budynku szkoły została zaadaptowana na nowe oddziały przedszkolne – na remont przeznaczono ponad 725 tys. złotych. Tego typu przebudowa zrealizowana była również w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – na ten cel przeznaczono blisko 450 tys. złotych.

W Szkole Podstawowej nr 4 przeprowadzono prace, na które przeznaczono ponad 1,1 mln złotych, polegały one na dostosowaniu szkoły do aktualnych wymogów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej kategorii ZL III oraz przebudowa drogi pożarowej.

Prace remontowe prowadzone były również w: Przedszkolu Miejskim nr 17, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 , Przedszkolu Miejskim nr 18, Szkole Podstawowej nr 19, Przedszkolu Miejskim nr 9, Przedszkolu Miejskim nr 12, Szkole Podstawowej nr 15, II Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 11 , Młodzieżowym Domu Kultury, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 i Szkole Podstawowej nr 8.

Gmina również przeznaczyła środki na zakup nowego sprzętu i mebli do każdej sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 20.

Comments are closed.